Který pacient s pokročilým CRC bude mít prospěch z léčby Avastinem?

23. 10. 2012 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Jak identifikovat pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem (CRC), kteří budou mít prospěch z léčby bevacizumabem (Avastin®)? Možná porovnáním koncentrace specifických proteinů, proti kterým je bevacizumab namířen, tvrdí britští a američtí vědci, jejichž společný článek byl právě publikován v odborném časopise Clinical Cancer Research [1].

Který pacient s pokročilým CRC bude mít prospěch z léčby Avastinem?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Již dříve bylo prokázáno, že bevacizumab (Avastin®) prodlužuje přežití CRC u zhruba 10–15 % pacientů. Zatím však není možné předpovědět, kteří pacienti budou mít z léčby prospěch.

Princip fungování bevacizumabu spočívá v zablokování proteinu VEGF-A, který se vyskytuje ve dvou hlavních formách: VEGF165 a VEGF165b. Protein VEGF165 se podílí na tvorbě nových krevních cév, které do nádoru přivádějí kyslík a živiny (všechny nádory pro své přežití a další růst potřebují krevní zásobení). „Sesterský“ protein VEGF165b má opačný účinek, funguje tedy jako brzda v procesu růstu nádoru.

Vědci z Bristolské univerzity se postavili do čela výzkumu, ve kterém zjišťovali, jaký účinek má bevacizumab na pacienty s odlišnými koncentracemi VEGF165b, a své poznatky porovnávali se stavem pacientů, kteří nebyli léčeni bevacizumabem.

U pacientů s nízkou koncentrací VEGF165b, kterým byl podáván Avastin, bylo zaznamenáno přežití bez progrese o tři měsíce delší než u pacientů, kteří nedostávali tento lék. Avšak pacienti s vyšší hladinou tohoto proteinu neměli z léčby Avastinem žádný prospěch a jejich přežití bez progrese nebylo o nic delší než u pacientů, kteří bevacizumab nedostávali.

Avastin blokuje obě formy proteinu VEGF-A, proto u pacientů s nižší hladinou VEGF165b zřejmě „zbývá“ více Avastinu pro zablokování proteinu VEGF165 (nezbytného k tvorbě krevních cév), čímž nádor nakonec „vyhladoví“.

Koordinátorem studie je profesor David Bates z Fakulty fyziologie a farmakologie School of Physiology and Pharmacology při Bristolské univerzitě, který vysvětlil: „Avastin má velký potenciál u menší části pacientů s CRC; v dnešní době však zatím není možné předpovědět, který pacient bude mít prospěch z léčby. Ve Velké Británii není schválena léčba Avastinem pro pacienty s pokročilým CRC: podle NICE (Pozn.) není odůvodněno plošné nasazení tohoto velmi drahého léku, pokud prospěch z léčby by měla pouze malá (bohužel zatím neidentifikovatelná) část pacientů s tímto onemocněním.“

„V navazujícím výzkumu se zaměříme na větší skupinu pacientů, kteří právě zahajují léčbu Avastinem – a pokusíme se zjistit, zda s využitím znalosti koncentrace VEGF165b v jejich nádoru je možné přesně identifikovat pacienty, kteří by měli z léčby prospěch. Tím by se mohla potenciálně otevřít další léčebná možnost pro některé pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem.“

Dr. Julie Sharpová z britské organizace Cancer Research UK doplnila: „Nové cílené léky mohou být velkým přínosem pro některé skupiny pacientů, a to v závislosti na vlastnostech konkrétního nádoru. V případě pokročilého CRC však nedokážeme předpovědět, kteří pacienti budou mít užitek z léčby Avastinem. Tato studie posunula vědce zase o krok dál k vývoji vhodného testu, na jehož základě budou moci lékaři podat Avastin pouze těm pacientům, u nichž bude mít léčba smysl.

Poznámka překladatele

  • NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) je britská vládní agentura, která mj. schvaluje užití léčiv pro různé skupiny pacientů.

Reference

  1. Bates DO, Catalano PJ, et al. Association between VEGF splice isoforms and progression-free survival in metastatic colorectal cancer patients treated with bevacizumab. Clinical Cancer Research 2012. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-2223

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, bevacizumab, Avastin

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU