Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 2

Který pacient s pokročilým CRC bude mít prospěch z léčby Avastinem?

(CRC), kteří budou mít prospěch z léčby bevacizumabem (Avastin®)? Možná porovnáním koncentrace specifických proteinů, proti kterým ... dříve bylo prokázáno, že bevacizumab (Avastin®) prodlužuje přežití CRC u zhruba 10–15 % pacientů. Zatím však není mo... střeva a konečníku, kolorektální karcinom, bevacizumab,...

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab, inhibitory EGFR, imunoterapie,...