Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

26. 4. 2019 | Medical Tribune


Kolorektální karcinom patří v rozvinutých zemích k nejčastějším nádorovým onemocněním. K jeho rozvoji přispívají především nezdravý životní styl a nedostatek pohybu, ale část nádorů vzniká na podkladě dědičnosti. V posledních letech došlo k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto onemocnění.

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Důležitou úlohu při stanovení optimální léčebné strategie má multidisciplinární tým, protože řadu nemocných je vhodné léčit onkologicky před plánovaným operačním výkonem. Omezené možnosti standardní chemoterapie byly zlepšeny užíváním nových cytostatik, především však moderní cílené léčby a imunoterapie. Také radioterapie může nabídnout nové techniky a frakcionační režimy. Značné naděje na pokles incidence, a hlavně mortality na kolorektální karcinom jsou vkládány do screeningového programu.

Celý článek na webu Medical Tribune

Klíčová slova: kolorektální karcinom, screening, dědičné syndromy, fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab, inhibitory EGFR, imunoterapie, radioterapie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU