Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 1

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

především však moderní cílené léčby a imunoterapie. Také radioterapie může nabídnout nové techniky a frakcionační režimy. Značné n... irinotekan, bevacizumab, inhibitory EGFR, imunoterapie,...