Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 3

Cetuximab prodlužuje přežití některých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Jedná se o směs leukovorinu, fluorouracilu a irinotekanu. Zkratka pochází z anglických výrazů FOL = folic acid (leucovorin) + F (flu...

Nově vyvíjený lék možná v budoucnu pomůže zlepšit přežití pacientů s mCRC

anebo nesnesli standardní léčebné režimy (irinotekan, oxaliplatina a léčiva ze skupiny fluoropyrimidinů). Bylo zjištěno, že pacie...

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

dědičné syndromy, fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab, inhibitory EGFR, imunoterapie,...