Vyhledávání

Počet nalezených screeningových center: 1


Počet nalezených stránek: 14

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

program screeningu kolorektálního karcinomu v České rep... program screeningu karcinomu prsu v České r... prsu, screeningový program, ...

Kontakt

a e-mailové kontakty na jednotlivá screeningová pracoviště najdete na mapě nebo v seznamu. Připomínky k obsahu tohoto por...

Rakovina tlustého střeva a konečníku

přečíst na stránce Epidemiologie a výsledky screeningu kolorektálního k...

Dostal(a) jste pozvánku na vyšetření?

spadáte do tzv. cílové populace kolorektálního screeningu: všichni lidé starší 50 let mají v České republice nárok na pravidelně opakova...

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku

Screening rakoviny tlustého střeva a k... Screeningový ... Screening rakoviny tlustého střeva a k... okultního krvácení do stolice (zkráceně TOKS) a screeningovou kolonoskopií. Každý člověk starší 50 let by měl začít vážně přemýšlet o abs...

Sběr dat

dat v rámci informační podpory screeningů zhoubných nádorů v ČR Systém informační podpory je nezbytnou součástí or...

Publikační výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České rep... výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České rep... výsledky kolorektálního screeningu nepatří jen vyšší počet úspěšně vyléčených lidí, ale i publikace zainteresovan...

Screeningový proces

Screeningový ... Screeningový ... Screeningový ... screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena star...

Legislativa, formuláře, doporučené postupy

programu kolorektálního screeningu je v současnosti zapojeno několik desítek zdravotnických zařízení pro screen...

Rada pro screening kolorektálního karcinomu

pro screening kolorektálního k... pro screening kolorektálního k... pro screening kolorektálního k... pro screening kolorektálního karcinomu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP zajišť...

Epidemiologie a výsledky screeningu kolorektálního karcinomu

a výsledky screeningu kolorektálního k... a výsledky screening... a výsledky screeningu kolorektálního k... srovnání Analýza výkonnosti screeningu Česká republika Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zh...

Indikace k magnetické rezonanci prsů

ani mamografii ani sonografii, s výjimkou screeningu vysoce rizikových žen je vždy doplňující nadřazenou metodou. Až na výjimečné, ...

Prohlášení o přístupnosti

na https://www.kolorektum.cz (Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice). Stav souladu Tyto int...

Kolonoskopie nebo TOKS: jak se objednat?

dva roky) vypíše žádanku na vyšetření pomocí screeningové kolonoskopie (1× za 10 let); následná volba konkrétního screeningového centr...


Počet nalezených aktualit: 120

Prevence nádorových onemocnění

rakoviny děložního hrdla se jedná o cervikální screening, který provádějí ambulantní gynekologové. Každá žena od 15 let věku má v České ...

Kolorektální screening

screening... Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového on... obrázek: shutterstock.com Ke screeningovým programům jsou vhodné zejména nádory, které splňují tato kritéri... screening, Česká republika, akreditovaná screeningová cen...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

zvaní občanů do programů screeningu zhoubných ... adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017 Průběžné výsledky projektu, počty pozvaných ... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 20... důležitou roli proto mají dlouhodobě zavedené screeningové programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto ... objem zaslaných pozvánek k jednotlivým screeningovým programům a zejména míra účasti po pozvání. Od ledna 2014 do prosince 20... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ první klienty. Do 15. ledna 2014 rozešlou zvací dopisy na scree... oslovovaných pojištěnců za leden již pozvánku ke screeningovému vyšetření od své pojišťovny obdržela, některé z nich totiž začaly dopisy r... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Ve čtvrtek 5. prosince 2013, tedy dva dny poté, co Mini... UK). Fotografie: IBA MU Seminář nazvaný „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občan... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 201... spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů... pozorovat i u tří diagnóz, které jsou předmětem screeningových programů: karcinom prsu (výskyt v roce 2010 v ČR: ženy 6 498 příp... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Preventivní prohlídky kvůli rakovině

kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, screeningové programy, adresné z...

Europacolon vyzývá členské státy EU ke zlepšení nízkých standardů péče

platná doporučení ohledně kolorektálního screeningu. Podle nedávno publikované zprávy je totiž toto onemocnění výrazně zanedbá... „Karcinom kolorekta byl v rámci onkologického screeningu příliš dlouho zanedbáván. Každoročně způsobuje o 50 % více úmrtí než rakovina ... tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening, onkologická ...

Rakovina tlustého střeva je na celosvětovém vzestupu

začíná pozitivně projevovat dopad kolorektálního screeningu, lidé by na sebe měli dbát a usilovat o zdravý životní styl, chceme-li výskyt ...

90 % pacientů se vyléčí z rakoviny tlustého střeva, je-li objevena včas

60 let. V prosinci 2009 bude kolorektální screening dostupný pro všechny lidi nad 60 let po celé Anglii, a budeme tak schopni za... tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening...

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde

organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde... úrovni a má také zavedeny tři preventivní screeningové programy pro záchyt zhoubných nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Přes... biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové programy sice mají za sebou různou dobu fungování a cestu k termínu „orga... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, zhoubné ná...

Test okultního krvácení do stolice (TOKS) může někdy v létě selhat

používá v italském programu kolorektálního screeningu, v letním období zřejmě nedokáže zachytit tolik případů rakoviny tlustého stře... iFOBT v italském programu kolorektálního screeningu. Vyhodnocovali přitom údaje z Florencie a nejbližšího okolí. Italští vědci ... tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening, imunologický test okultního krvácení do stolice (iT...

Dechová zkouška možná pomůže odhalit rakovinu

kterých již byla diagnostikována rakovina pomocí screeningu či biopsie. Bude proto zapotřebí dalšího výzkumu, aby se potvrdilo, zda decho...

Stanovení sérových markerů jako alternativní metoda detekce kolorektálního karcinomu?

většině evropských zemí (Pozn.) je kolorektální screening založen na guajakovém (gTOKS) nebo imunologickém (iTOKS) testu okultního krv...

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního k... vydání Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu. Vědecké důkazy jasně ukazují, že scree... dosavadní důkazy o účinnosti kolorektálního screeningu a dosáhlo vzájemné shody na doporučeních a standardech pro zajištění kvality t... tlustého střeva a konečníku, směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu, Evropská komise, Mezinárodní agentura p...

Britové se pokoušejí vyvinout DNA test, který odhalí rakovinu tlustého střeva v časném stadiu

let se pětileté přežití zdvojnásobilo. Metodika screeningu i léčby tohoto onemocnění se neustále zdokonaluje, ale přesto je stále zapotř...

Cetuximab prodlužuje přežití některých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

advances in cancer treatment, prevention, and screening--a report from the American Society of Clinical Oncology. Journal of Clinical...

Fatalismus jako životní postoj, který snižuje účast na onkologickém screeningu

postoj, který snižuje účast na onkologickém screening... poskytována zdarma, je pokrytí kolorektálním screeningem u nejchudší části populace výrazně nižší než u zbytku obyvatelstva. Výsledky ... tvrdí, že lidé přesvědčení o tom, že onkologický screening je k ničemu, nebo že stejně zemřou na rakovinu, velmi často nedodržují doporu... screeningem, kolorektální karcinom, socioekonomický status, fa...

Na kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie

kolorektálního karcinomu – ale i o účasti na screeningu a o souvislosti vzniku onemocnění s životním stylem – většinou závisí na jejic...

Global Colon Cancer Alliance (GCCA): nově založené sdružení bojující proti kolorektálnímu karcinomu

informovanosti a vyšší účasti v kolorektálním screeningu v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím GCCA chceme významně zvýšit celosvětov...

Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva

doporučení, aby se lidé starší 50 let účastnili screeningové kolonoskopie,“ prohlásila dr. Ann G. Zauberová, biostatistička z MSKCC, kter...

Američané zkoušejí nový typ neinvazivního testu na přítomnost kolorektálního karcinomu

pacientů, kteří relativně nedávno podstoupili screeningovou kolonoskopii nebo kontrolní kolonoskopii po předchozím odstranění polypů, v...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

pokrokům v léčbě rakoviny a ve screeningu nádorových onemocnění žijí dnes onkologičtí pacienti mnohem déle – a proto se ...

Častější výskyt kolorektálního karcinomu u mužů je dán geneticky

u mužů. A jednou možná dokážeme přesněji zacílit screening na osoby, kterým hrozí vyšší riziko tohoto onemocnění.“ Kromě výše zmiňované...

Kolorektální screening má potenciál zachraňovat životy

screening má potenciál zachraňovat ži... vědci znovu potvrdili, že screening kolorektálního karcinomu zachraňuje životy. I pouhý test okultního krvácení do ... depositphotos.com Program kolorektálního screeningu NHS (NHS Bowel Cancer Screening Programme), který v Anglii zajišťuje tamní Nat... střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screening, TOKS, screeningová kolonoskopie, ...

Pokles incidence CRC v USA zřejmě souvisí s vyšší mírou využívání kolonoskopie v posledních 10 letech

karcinomu (CRC), což lze vysvětlit tím, že jako screeningová metoda je ve Spojených státech nejčastěji využívána kolonoskopie. K takovém... nejčastěji využívanou metodu kolorektálního screeningu, její účinnost byla v poslední době zpochybňována v porovnání se sigmoido... kolorektální screening, kolorektální k...

Skotští vědci: kolorektální screening odhaluje nádory v časnějším stadiu a s příznivější prognózou

vědci: kolorektální screening odhaluje nádory v časnějším stadiu a s příznivější prognózou... kolorektálním screeningu jsou zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku detekovány v časnějším stadiu,... výzkum znovu potvrdil, že screening dokáže odhalit nádory v časnějším stadiu, a navíc se ukázalo, že nádory detekov... screening, rakovina tlustého střeva a konečníku, časná diagnóza, modifikované glasgowské ...

Kolorektální screening v bodě zlomu

screening v bodě ... screening, rakovina tlustého střeva a k...

Ženy-kuřačky mají vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v porovnání s muži

čtyř studií, které inicioval National Health Screening Service při Norském ústavu veřejného zdraví (Norwegian Institute of Public Heal...

U koho byl diagnostikován CRC, ten má zvýšené riziko vzniku dalšího zhoubného nádoru

ACS). Toto zjištění může napomoci vzniku screeningových doporučení pro pacienty s anamnézou CRC... zjištění užitečná pro definici nových strategií screeningu a sledování bývalých pacientů, u nichž byl někdy v minulosti diagnostikován CR... riziko dalších zhoubných nádorů, kolorektální screening...

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies – Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival

a účinných zdravotnických intervencí, zejména screeningu zhoubných nádorů Panel expertů OECD ve zprávě konstatuje, že Česká onkologi...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

a finančně nenáročných přístupů k detekci a screeningu zhoubných nádorů. Typickým příkladem je cervikální screening založený na vizuá...

Kolorektální screening opravdu funguje: nové důkazy o tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na kolorektální karcinom

screening opravdu funguje: nové důkazy o tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na... screening v evropských zemích výrazně snižuje úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a kone... sledována účast žen a mužů starších 50 let ve screeningových programech v 11 evropských zemích v letech 1989–2010. S využitím údajů ... screening, test okultního krvácení do stolice (TOKS), endoskopie, endoskopické vyš...

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy

dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové e... zkušeností a výsledků v oblasti prevence a screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu, CRC) na evrop... jak experti na hodnocení účinnosti a bezpečnosti screeningu kolorektálního karcinomu, tak i zástupci národních a evropských institucí, pac... zvaní, kolorektální screening, Evropské dny kolorektálního ka...

Brno jako střed evropské screeningové mapy

jako střed evropské screeningové ... screening kolorektálního karcinomu je mimořádnou výzvou pro každý zdravotní systém. Aby b... k bilancování prvních měsíců, kdy onkologické screeningy podporuje program adresného zvaní. Gastroenterologové, praktičtí lékaři, on... dny kolorektálního karcinomu, screening kolorektálního k...

20letá historie screeningu kolorektálního karcinomu v ČR

historie screeningu kolorektálního karcinomu v Č... článek [1] popisující 20letou historii screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. Autorský kolektiv pod vedením prof. Zavorala př... 20 let se kvalita programů kolorektálního screeningu v evropských zemích výrazně zlepšila. Česká republika je typickým příkladem ze... screening, rakovina tlustého střeva a k...

Kampaň proti rakovině

screening, který může odhalit rakovinu, chodí díky zvacím dopisům víc lidí než loni. Podl... zájem je o mamografická vyšetření (mamografický screening), výrazně vzrostl i počet provedených screeningových kolonoskopií (kolo... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

také účast v organizovaných programech screeningu kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu hrdla d...

Strach lidí z rakoviny má negativní dopad na účast v programu kolorektálního screeningu, zjistili britští vědci

dopad na účast v programu kolorektálního screeningu, zjistili britští v... rakoviny sice často mají v úmyslu zúčastnit se screeningu kolorektálního karcinomu, avšak strach z nálezu zhoubného nádoru jim nakonec p... zda se zúčastní či nezúčastní kolorektálního screeningu,“ objasnila Vrintenová. Výzkumníci zjistili, že účinek strachu ze zhoub... účasti, screeningový program, kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, obavy...

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy

celopopulační adresné zvaní do preventivních screeningových programů, incidence většiny diagnóz, včetně těch nejrozšířenějších, je sta... adresného zvaní do tří národních programů screeningu karcinomu prsu, kolorekta a hrdla děložního. Nejpalčivějším problémem české... screening, screeningová kolonoskopie, test okultního krvácení do stolice (TO...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

připravují nové screeningové programy pro prevenci ... chce rozšířit preventivní programy – tzv. screeningy na další choroby. V Česku už podobné projekty několik let úspěšně fungují, tře... společnosti navrhují v tuto chvíli devět dalších screeningů. Například na časný záchyt výdutě břišní aorty, rakoviny prostaty, zlomeniny z... screeningové programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální ka...

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie

U rizikových jedinců může být navíc zahájen screening kolorektálního karcinomu v dřívějším věku než u běžné populace. Podle potřeby p...

Odstartovaly nové preventivní programy

Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných scre... Svatopluk Němeček. Návrh devíti nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (ost... screeningové programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální ka...

Přirozeně vysoká hladina estrogenů v krvi možná snižuje riziko vzniku CRC u žen

této informace jim nabídnout méně či více častá screeningová vyšetření.“ Výzkum finančně podpořily americké ústavy National Instit...

Adresné zvaní na prohlídky

screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborn... prevence, adresné zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, ma...

Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu

krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém ... však nebyl hodnocen jejich přínos při opakovaném screeningovém vyšetření. Pro pacienty je iTOKS přijatelnější, protože narozdíl od gTOK... screening kolorektálního karcinomu, test okultního krvácení do stolice (TOKS), imun...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

vyšší mírou tělesné aktivity se častěji účastní screeningu karcinomu prostaty, čímž se zvyšuje detekční míra karcinomu prostaty v této sk...

Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí

screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karc...

Veřejné zdraví v EU: povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných nádorů

povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných ... Doporučení Rady EU ze dne 2. prosince 2003 o screeningu zhoubných nádorů [2] poukázala na povzbudivý trend v zavádění národních progra... Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky těchto zhoubných nádorů většina členských zemí EU zavedla organi... screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního k...

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

% mladých pacientů s CRC. Pokud je však tento screening negativní, jsou ke genetickému poradenství odesláni pouze pacienti, u kterých j...

Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data

mj. představeny výsledky adresného zvaní a dopad screeningu kolorektálního karcinomu v Jihočeském kraji a v Kraji Vys... biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screening kolorektálního karcinomu Jedním z nejzávažnějších témat gastroenterologie v ... karcinom, screeningová koloskopie, test okultního krvácení do stolice, TOK...

Životní styl ovlivňuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu více než dědičná predispozice

by údajně přispělo k personalizaci stávajících screeningových programů. Model vypracovali členové výzkumného týmu v katalánském centr...

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

na nižší mortalitu u pacientů, kteří podstoupili screeningové vyšetření. Některé ze screeningových metod mohou odhalit prekancerózní polyp...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

děložního čípku, žen i mužů se týká kolorektální screening odhalující nádory tlustého střeva a kone... faktorem je věk. Rakovina roste s věkem, proto screeningový program probíhá v ČR od 45. roku jednou za dva roky,“ vysvětluje Jan Daneš z... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

se mimo jiné věnovala tématu screeningu kolorektálního karcinomu. Toto téma bylo představeno významnými odborníky, roz... screening kolorektálního karcinomu, preventivní programy, onkologická pre...

European Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening

Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening... Jedním z cílů ECCD byla podpora a propagace screeningu kolorektálního karcinomu podle mezinárodních doporučení a standardů. To bylo d... screening kolorektálního karcinomu, preventivní programy, onkologická pre...

Kolorektální screening je v ČR opřen hlavně o praktické lékaře

screening je v ČR opřen hlavně o praktické lék... do prosince 2016 přes 3,7 milionu pozvánek ke screeningovému vyšetření pro časný záchyt kolorektálního karcinomu. Počty vyšetřených poj... umírá 3500 pacientů s tímto karcinomem. Mimo screening zůstává přes 60 procent lidí z cílové skupiny. Při příležitosti mezinárodní kon... screening, praktičtí lékaři, test na okultní krvácení, screeningová kolonos...

Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího tra... trávicího traktu probíhá v současnosti pouze screening kolorektálního karcinomu (CRC). Zatímco u tohoto screeningového programu bylo d... nádory trávicího traktu, kolorektální karcinom, screening, časná detekce, United European Gastroenterology, European Digestive Cancer D...

ČR už nemá nejvyšší výskyt nádorů tlustého střeva na světě

úmrtnosti na jedenáctou. Přispěl k tomu takzvaný screening, tedy sledování s bezplatnými preventivními vyšetřeními. Novinářům to dnes řekl... na prvním místě s náskokem. Díky posílení screeningu jsme na pátém až šestém místě (ve výskytu) v Evropě a jdeme dolů. Je to velmi ... střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screening, časná detekce, e...

CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

údajně náklady srovnatelné s náklady na současné screeningové testy na jednotlivé typy zhoubných nádorů (např. kolonoskopie prováděná za ú...

Kombinovaná analýza zvyšuje přesnost predikce vzniku kolorektálního karcinomu

ordinaci praktického lékaře řeč na kolorektální screening, pacienti jsou často dotazováni na výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a ko...

Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

nádorů se postupně zlepšuje, například na screening karcinomu prsu pomocí mamografie chodí v průměru více než 65 procent žen. Při p...

Prevence a léčba závažných gastroenterologických onemocnění v Jihomoravském kraji

fakulty Masarykovy univerzity Efektivita screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a Jihomoravském kraji Jedním z nejzávažnějších ... karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, screeningová koloskopie, test okultního krvácení do stolice, TOKS, pre...

Potvrzeno vědci: kolonoskopie zachraňuje životy

screening kolorektálního k...

Stanovisko IARC ke screeningu kolorektálního karcinomu

IARC ke screeningu kolorektálního k... předcházet zdravým životním stylem a efektivním screeningem. Účinnost různých metod screeningu kolorektálního karcinomu právě vyhodno... Komparativní účinnost metod screeningu kolorektálního karcinomu 6 Reference Úvod Mezinárodní skupina 23 exp... screening kolorektálního karcinomu, endoskopie, kolonoskopie, sigmoidoskopie, guajakový t...

Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u mladých Evropanů roste o 6 % ročně, varuje nejnovější zpráva

dr. Vuiková. „Bude zapotřebí nastavit takové screeningové strategie, které pomohou jednak předcházet vzniku CRC, jednak odhalovat již ...

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

což je z větší části dáno realizací tamního screeningového programu, který doporučuje provádět kolonoskopické vyšetření u osob 50letý...

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte nárok v rámci pojištění?

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte... pojištění u nás už několik let fungují tři screeningové programy pro dospělé od určitého věku, které mají za cíl právě včasné odhale... screening, cervikální screening, kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děl...

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

na kolorektální karcinom jsou vkládány do screeningového programu. Celý článek na webu Medical Tri... karcinom, screening, dědičné syndromy, fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab, in...

Pacienti s kolorektálním karcinomem mají specifický střevní mikrobiom

sloužit jako základ budoucího neinvazivního screeningu CRC.“ Dr. Nicola Segata z italské Trentské univerzity (University of Tre...

Na rakovinu střev umíráme méně

úmrtnosti na jedenáctou. Přispěl k tomu takzvaný screening, tedy sledování s bezplatnými preventivními vyš... tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening, preventivní ...

Vyšetření střev nemusí být horor

lékařů na kolonoskopické vyšetření v rámci screeningu chodí asi 40 % lidí, kteří na to mají nárok, a jde především o ženy. Nejvíc se... screening kolorektálního k...

Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje tisíce lidských životů

Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje tisíce lidských životů... následky minimalizovat, je-li zachyceno včas. Ve screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku dosahuje ČR skvělých výsledků.... podíl zachycených adenomů svědčí o potřebnosti screeningu. U dalších více než 9 500 osob byl nádor odhalen relativně včas, tedy v málo p... střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screeningový program, adresné z...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

organizuje tři preventivní programy, takzvané screeningy, kdy mají lidé ve vybraných věkových skupinách vyšetření plně hrazeno pojišťov... screening, cervikální screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné nádo...

Lidé, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu, obdrží test na skryté krvácení zásilkou až domů

kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu, obdrží test na skryté krvácení zásilkou až domů... screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR spolu s Mini... pro ty, kteří opakovaně nereagují na pozvánky a screeningu se neúčastní. Pilotní projekt osloví ve třech vlnách celkem 10 000 pojištěnců ... screening kolorektálního karcinomu, pilotní pr...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screening... onkologické screeningy hrazené ze zdravotního pojištění chodí jen zhruba polovina těch, kteří by je p... obrázek: shutterstock.com Screeningové programy zaměřené na karcinom prsu, kolorektální karcinom a karcinom dělož... screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního k...

Díky screeningovému programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karcinom

screeningovému programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karci... autorka tohoto článku blok věnovaný novinkám ve screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, a to vzhledem k vysokému výskytu... screening kolorektálního karcinomu, kolorektální screening, onkologická prev...

Domácí test na rakovinu? Není problém

screening kolorektálního karcinomu, kolorektální screening, onkologická prev...

Kolonoskopie by mohla být zdarma už od 50 let, navrhuje ministerstvo. Včasný screening je totiž nejlepší prevence

už od 50 let, navrhuje ministerstvo. Včasný screening je totiž nejlepší pr... Některým se dá ale velmi dobře předcházet screeningovým ... karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, screening, prevence,...

Ministerstvo zdravotnictví snížilo věkovou hranici pro screening nádorů kolorekta

zdravotnictví snížilo věkovou hranici pro screening nádorů k... pacientů. Proto probíhá adresné zvaní občanů ke screening... a zachránit pacientovi život. Ročně je zváno ke screeningu tlustého střeva a konečníku téměř milion lidí. Bohužel jen přibližně 15 % osob... screeningová kolonoskopie, kolorektální karcinom, věková hran...

Rakovina nespí ani v covidové době. Odkládání vyšetření zkracuje životy

neznamená, že ostatní choroby spí. Odsouvání screeningových vyšetření a léčby se přitom může velmi vymstít u onkologických pacientů, u... výkonů, uzavírání ambulancí či posouvání screeningových vyšetření zhoršuje přístup pacientů k péči, na straně druhé ovšem mnozí v ... screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Nádor, který narostl a nešel už operovat. Může za to odklad kvůli covidu

screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Nebezpečné odkládání preventivních prohlídek

screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Odkládání preventivních kontrol

screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Prevence rakoviny klesla loni až o čtvrtinu. Pacienti chodí k lékaři pozdě

screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Patnáct let Národního onkologického programu České republiky

fungování a vyhodnocování programů pro screening karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a karcinomu tlustého střeva a kone... program České republiky, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

EU vyráží do boje proti rakovině, národní plán chystá i ČR

90 procent obyvatel Evropské unie s nárokem na screening rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku pozvánku k vyšetře...

Covid zasadil ránu léčbě rakoviny. Lidé chodí s pokročilejšími nádory, vyléčených bude méně

nádory, preventivní prohlídky, mamografický screening, cervikální screening, COVID-19, k...

Vraťte se k preventivním prohlídkám, apelují lékaři

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči

screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči... klesl počet pojištěnců, kteří dorazili na screening, o osm až 18 procent. O to důležitější nyní je dobrá organizace péče, aby ti, k... prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Česko umí bojovat s rakovinou. Ve srovnání skončilo na osmém místě, zaostává ale psychologická péče

onkologičtí pacienti, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scree...

Pokrok v léčbě rakoviny. Za deset let se naděje na přežití zhoubných nádorů zvětšila i o třetinu

nárůstu je jednak stárnutí populace, jednak screeningové programy zaváděné s cílem odhalit zhoubné nádory v raném stadiu. Celý člá... nádory, přežití, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scree...

Neodkládejte onkologická vyšetření, nabádá lékař. Bojuje za plošný screening

vyšetření, nabádá lékař. Bojuje za plošný screening... nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scree...

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic

základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny... a to tak, že ke třem stávajícím onkologickým screeningovým programům přidá čtvrtý zaměřující se na záchyt rakoviny plic u rizikové pop... nádory plic, onkologická prevence, screeningové ...

Preventivní onkologické prohlídky

screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Prausová: První varovné signály nádorového onemocnění musí umět každý jako násobilku

lze předejít včasným záchytem v rámci národních screeningových programů, ale ty nejsou samospasitelné. Klíčová je proto i primární preven... nádory, onkologická prevence, screeningové ...

Lidé kvůli covidu odkládali vyšetření, ztratili čas na boj s rakovinou

nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scree...

Propad v prevencích je znatelný, snad se podaří dohnat

screeningová mamografie, cervikovaginální screeningová cytologie, screeningový test na ok...

Dušek: Rakovinu tlustého střeva máme predurčenou. Covid léčbu poznamenal

„Po velmi slibném rozvoji screeningového programu, který se projevuje úbytkem pozdě zachycených nádorů, měla korona... screeningový program, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcin...

Kolorektální karcinom: nové možnosti léčby a důraz na screening

karcinom: nové možnosti léčby a důraz na screening... v léčbě, včetně farmakoterapie a díky důrazu na screening dařilo českým lékařům snižovat úmrtnost u tohoto onemocnění. Následná pandemie ... a únava. Systém plošných screeningů označují čeští lékaři za „národní poklad“, jejich organizace snese srovnání s ... střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screeningový ...

Češi ignorují prevenci, rakoviny bude přibývat, varuje šéfka onkologů

screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Víc lidí s rakovinou přichází pozdě, návštěvu lékaře odkládali kvůli covidu

screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 20... a je vyhodnocen dopad pandemie COVID-19 na screening kolorektálního karcinomu. Prezentovány jsou rovněž výsledky z Registru preve... (zejména s ohledem na pokles úmrtnosti). Screeningový program kolorektálního karcinomu dosahuje v populaci všech osob od 50 let vě... screening kolorektálního karcinomu, Registr preventivních ko...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ž... je klíčový k úspěšnému vyléčení. O výsledcích screeningových programů zhoubných nádorů na nedávné konferenci PREVON hovořil epidemi... Májek představil výsledky programů zaměřených na screening kolorektálního karcinomu (KRK). Z nich vyplynulo, že incidence tohoto on... prevence, screeningové programy, mortalita zhoubných n...

Prevence rakoviny tlustého střeva

Česká televize Podle předsedy komise pro screening kolorektálního karcinomu Štěpána Suchánka je prokázáno, že čím déle pacient ček... screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné nádory, rakovina tlustého střeva a k...

Preventivní vyšetření tlustého střeva nebolí

onkologický ústav (12. 9. 2023): Kolorektální screening je klíčem k přežití. Přijde k němu ale jen čtvrtina pozvaných (odkaz vede na we... screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné nádory, rakovina tlustého střeva a k...

Kolorektální screening šetří náklady systému

screening šetří náklady sys... Screeningové programy zaměřené na zjišťování kolorektálního karcinomu nejenže pacientům p... zda se vůbec vyplatí ji zavádět. Platí to i u screeningových programů. Hejcmanová tento proces ilustrovala na příkladu screeningu kolo... screening, hodnocení zdravotnických technologií, nákladová efek...

Preventivní screeningová vyšetření

screeningová ... zdravotnictví právě odstartovalo nový plošný screening rakoviny prostaty, hrazený pojišťovnou. Podle ministra Vlastimila Válka ho Čes... screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Prevence onkologických onemocnění

screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS

cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZI... se mají výrazně podílet i odborníci z Národního screeningového centra, který funguje pod křídly Ústavu zdravotnických informací a statis... obrázek: depositphotos.com Podle Národního screeningového centra (NSC) se pokrytí cílových skupin screeningovými programy onko... screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Jak se vypořádat s nárůstem nádorů zažívacího traktu?

informovanosti široké veřejnosti, zlepšení screeningu a primární prevence. Právě nezdravý životní styl se ukazuje být velmi podstat...

Screeningové programy často doslova zachraňují životy

Screeningové programy často doslova zachraňují živ... organizuje preventivní screeningová vyšetření, mezi něž patří i screening nádoru tlustého střeva a konečníku. Pr... depositphotos.com Komu je určen kolorektální screening? Vyšetření je nabízeno všem osobám starším 50 let. V tomto věku totiž vzniká... screeningové programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karci...

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

screeningu je vyhledávání vážných nemocí u lidí, kteří vůbec netuší, že nějaké onemocnění... s PhDr. Karlem Hejdukem, vedoucím Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, si můžete přečíst ... screeningové programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karcinom, karcinom dělož...