Na kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie

6. 11. 2011 | Tisková zpráva britského National Cancer Research Institute


Chudí muži mají vyšší riziko úmrti na rakovinu tlustého střeva a konečníku než muži z vlivnějších vrstev společnosti. K takovému závěru došli autoři skotské studie, jejíž výsledky byly právě prezentovány na konferenci britského Národního ústavu pro výzkum rakoviny (National Cancer Research Institute, NCRI) , která se koná tento týden v anglickém Liverpoolu.

Na kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Autoři studie zjistili, že souvislost mezi socioekonomickým statusem a úmrtím na kolorektální karcinom se vyskytuje častěji u mužů než u žen.

Zároveň byla pozorována souvislost mezi nízkým socioekonomickým statusem a zvýšenou incidencí (tj. výskytem onemocnění) kolorektálního karcinomu – ale když se výzkumníci zaměřili na místo výskytu nádoru, zjistili, že u chudých mužů se vyšší incidence vyskytuje pouze u karcinomu konečníku, nikoli u zhoubných nádorů tlustého střeva.

S využitím údajů ze Skotského onkologického registru vědci zanalyzovali incidenci (výskyt) a mortalitu (úmrtnost) kolorektálního karcinomu v letech 2004–2009, a to pro pět odlišných socioekonomických skupin skotské společnosti.

Do studie bylo celkem zahrnuto zhruba 12 000 případů rakoviny tlustého střeva a více než 6 000 případů rakoviny konečníku.

Výzkumníci konstatovali, že souvislost mezi výskytem rakoviny konečníku a chudobou je poměrně nedávný trend, který se začal projevovat zhruba od druhé poloviny 90. let 20. století.

Zatímco souvislost mezi chudobou a úmrtností na rakovinu tlustého střeva a konečníku byla zjištěna již dříve, tato studie zjistila, že tento jev je častěji pozorován u mužů.

Autorem studie je prof. Robert Steele ze skotské University of Dundee, který vysvětlil: „Povědomí lidí o rizicích vzniku kolorektálního karcinomu – ale i o účasti na screeningu a o souvislosti vzniku onemocnění s životním stylem – většinou závisí na jejich socioekonomickém statusu. Všechny zmiňované faktory mohou hrát důležitou roli, a tím se snad i dá vysvětlit, proč má chudoba v tomto ohledu větší dopad na muže.“

Prof. Steele ještě dodal: „Rakovina tlustého střeva a konečníku je třetím nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním ve Velké Británii: tato choroba je zde každoročně zde diagnostikována zhruba u 40 000 lidí (viz Pozn.).“

Riziko vzniku kolorektálního karcinomu se významně zvyšuje s pozitivní rodinnou anamnézou tohoto onemocnění a ve starším věku, ale i s obezitou a se stravou obsahující velký podíl červeného masa a masných výrobků.

Dr. Jane Copeová, ředitelka NCRI, konstatovala: „Z dřívejších studií již víme, že mezi lidmi žijícími v chudších oblastech je vyšší podíl kuřáků a velmi obézních osob. Navíc je méně pravděpodobné, že se zúčastní kolorektálního screeningu, nebo že znají příznaky onemocnění; všechny tyto faktory mají za následek pozdní diagnózu a potenciálně i horší prognózu. Chceme-li snížit nerovnosti v přežití nádorových onemocnění, budeme potřebovat nový přístup, jak dostat potřebné informace k těmto lidem.“

Hazel Nunnová z britské organizace Cancer Research UK dodala: „Co se týče kolorektálního karcinomu, člověk může snížit riziko vzniku tohoto onemocnění, pokud se snaží dodržovat zásady správné životosprávy, tzn. zahrnout do svého jídelníčku stravu bohatou na vlákninu, omezit příjem červeného masa a masných výrobků, nekouřit, omezit množství konzumovaného alkoholu, udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost, být fyzicky aktivní a vyhledat lékaře v okamžiku, kdy zjistí jakýkoli neobvyklý příznak.“

Reference

  1. Steele, P., Brewster, D., et al. (2011). Associations between deprivation and colorectal cancer incidence and mortality in Scotland NCRI conference 2011 (Abstract)

Poznámka překladatele

  • Epidemiologie kolorektálního karcinomu v České republice je podrobně diskutována na samostatné stránce.

Klíčová slova: socioekonomický status, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, mortalita

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU