Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Rakovina tlustého střeva a konečníku

1: Výskyt (incidence) a úmrtnost (mortalita) zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republic...

Epidemiologie a výsledky screeningu kolorektálního karcinomu

www.svod.cz [2]. Incidence a mortalita kolorektálního karcinomu Kolorektální karcinom (CRC) je ...


Počet nalezených aktualit: 14

Úmrtnost na rakovinu klesá, ale prevence pokulhává

nádorových onemocnění, incidence a mortalita nádorových onemocnění, kolorektální karci...

Stane se ubikvitin D novým markerem kolorektálního karcinomu?

vysoká prevalence kolorektálního karcinomu, se mortalita tohoto onemocnění stala druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. ...

Abnormální tělesná hmotnost vede k vyšší úmrtnosti pacientek s rakovinou tlustého střeva

podváha, obezita, břišní obezita, vyšší mortalita, rakovina tlustého ...

Na kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie

střeva a konečníku, kolorektální karcinom, mortalita...

Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva

rakovina tlustého střeva, mortalita, úmrtnost, adenomatózní po...

Kolorektální screening v bodě zlomu

čestně, Českou republiku nevyjímaje – i u nás mortalita začíná zvolna kl...

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy

jevy pozitivní, jako je nižší incidence i mortalita a v neposlední řadě i ušetřené finanční prostředky, které by v případě neexiste...

Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data

Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data... v České republice jsme zaznamenali trend, kdy mortalita (úmrtnost) na nádor klesla v poslední době o 15 % a výskyt tohoto nádoru o 2–3 ...

Kolorektální screening je v ČR opřen hlavně o praktické lékaře

obrázek: depositphotos.com Mortalita na kolorektální karcinom klesá. I přes tyto pozitivní změny v ČR každoročně umí...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

1 z 8 mužů a 1 z 11 žen. Incidence (výskyt) i mortalita (úmrtnost) zhoubných nádorů přitom celosvětově rychle rostou. „Rostoucí onko...

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

od roku 1980 v USA celková incidence i mortalita kolorektálního karcinomu (CRC) postupně klesá, což je z větší části dáno realiz...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy... letech klesla o více než 30 procent a jeho mortalita dokonce téměř o 45 procent. „Dlouhodobě dochází ke zřetelnému poklesu incidence... prevence, screeningové programy, mortalita zhoubných ...