Abnormální tělesná hmotnost vede k vyšší úmrtnosti pacientek s rakovinou tlustého střeva

9. 9. 2010 | ecancer.org


Postmenopauzálním ženám, u nichž byla diagnostikována rakovina tlustého střeva, možná hrozí vyšší riziko úmrtí, pokud si ještě před diagnózou nedokázaly udržovat zdravou tělesnou hmotnost. Vyplývá to ze studie, která byla publikována v zářijovém vydání Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, což je oficiální časopis Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR).

Abnormální tělesná hmotnost vede k vyšší úmrtnosti pacientek s rakovinou tlustého střeva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Vědci zjistili, že ženám s rakovinou tlustého střeva a konečníku, které byly ještě před diagnózou tohoto zhoubného onemocnění klasifikovány jako celkově obézní, vykazovaly „pouze“ břišní obezitu nebo naopak měly podváhu, zřejmě hrozí vyšší riziko úmrtí.

„U postmenopauzálních žen je udržování zdravé tělesné hmotnosti celkově prospěšné. Zdravá tělesná hmotnost je navíc přínosem pro ženy, u kterých je v pozdějším věku diagnostikován kolorektální karcinom. Vypadá to, že břišní obezita by se mohla stát užitečným indikátorem vyšší úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva a konečníku,“ konstatovala dr. Anna E. Prizmentová, postdoktorandka na Masonic Cancer Center při University of Minnesota v USA. „Zatím ještě nedokážeme říct, zda úprava tělesné hmotnosti po diagnóze kolorektálního karcinomu povede ke snížení rizika úmrtí; možná už je však v této fázi příliš pozdě na úpravu životního stylu. Proto ženám doporučujeme, aby si udržovaly normální, zdravou tělesnou hmotnost po celý svůj život.“

Dr. Prizmentová se svými kolegy analyzovala data z Iowa Women's Health Study. Této studie se účastnilo 1 096 žen, u nichž byl diagnostikován kolorektální karcinom, a které byly od stanovení diagnózy až 20 let sledovány. Během tohoto období 493 pacientek zemřelo, z toho 289 jich zemřelo na rakovinu tlustého střeva a konečníku.

U žen, které byly klasifikovány jako obézní (tzn. jejichž index tělesné hmotnosti – BMI – byl nejméně 30 kg/m2), byla zjištěna o 45 % vyšší míra úmrtnosti. Naopak ženy, u nichž byla konstatována podváha (tzn. jejichž BMI byl nižší než 18,5 kg/m2), měly o 89 % vyšší míru úmrtnosti ve srovnání s ženami s normálním BMI.

Navíc ženám s vysokým poměrem obvodu pasu k obvodu boků hrozilo až o 30–40 % vyšší riziko úmrtí souvisejícího s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Dr. Prizmentová poznamenala, že „zatím nejsou známy přesné mechanismy, které by vysvětlovaly spojitost mezi obezitou a vyšší úmrtností pacientek s kolorektálním karcinomem.“

„Obézní lidé mohou být diagnostikováni v pozdějším stadiu, mohou podstupovat odlišnou léčbu nebo mohou trpět dalšími přidruženými onemocněními (komorbiditami),“ vysvětlila dr. Prizmentová. Jenže s přihlédnutím k faktu, že břišní obezita souvisela se zvýšenou úmrtností na kolorektální karcinom – a tato spojitost přetrvávala i po korekci na věk, na stadium onemocnění při diagnóze nádoru a na komorbidity – se zdá, že obezita má přímý biologický vliv. Obézní ženy (a zvláště pak ty, které trpí výraznější břišní obezitou) mívají vyšší hladinu hormonů a jejich nádorová onemocnění bývají agresivnější. Již dříve bylo zjištěno, že obézní ženy jsou náchylnější ke vzniku rakoviny tlustého střev a konečníku.

Dr. Prizmentová v závěru své studie doporučila další výzkum na téma potenciálních účinků obezity – zejména pak břišní obezity – na prognózu onemocnění po diagnóze kolorektálního karcinomu.

Reference

  1. Prizment AE, Flood A, Anderson KE, Folsom AR. Survival of women with colon cancer in relation to precancer anthropometric characteristics: the Iowa Women's Health Study. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2010. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-10-0522

Klíčová slova: tělesná hmotnost, podváha, obezita, břišní obezita, vyšší mortalita, rakovina tlustého střeva

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU