Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 15

Prevence nádorových onemocnění

přesvědčivé důkazy o tom, že nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku mnoha typů rakoviny, mj. rakoviny tlustého střeva a prsu...

Abnormální tělesná hmotnost vede k vyšší úmrtnosti pacientek s rakovinou tlustého střeva

kolorektální karcinom. Vypadá to, že břišní obezita by se mohla stát užitečným indikátorem vyšší úmrtnosti na rakovinu tlustého stř... hmotnost, podváha, obezita, břišní obezita, vyšší mortalita, rakovina tlustého střeva...

Muži-diabetici jsou náchylnější ke vzniku kolorektálního karcinomu

kolorektálního karcinomu (CRC) (Pozn. 2) se řadí obezita, strava typická pro západní civilizaci a nedostatek tělesné aktivity. Za vzáj...

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

faktorům, jako je nedostatek tělesné aktivity, obezita, konzumace alkoholických nápojů, červeného masa a masných výrobků a kouření...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

nejen na různé typy cvičení, ale také na to, jak obezita, úbytek na váze či onkologická léčba mohou ovlivňovat účinky cvičení na hladinu...

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti

na vlákninu toto riziko snižuje. Nadváha či obezita a vyšší spotřeba alkoholu zase zvyšují riziko vzniku zhoubného nádoru prsu, zat...

Viscerální tuk má příčinnou souvislost s rakovinou tlustého střeva

panuje jistý skepticismus ohledně toho, zda obezita sama o sobě je skutečně rizikovým faktorem pro vznik rakoviny tlustého střeva; ...

Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podtypu CRC

Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podty... v americkém Bostonu. Obezita riziko zvyšuje, tělesná aktivita jej snižuje. Nově zjištěné závěry se shod... obezita, nedostatek tělesné aktivity, expresní status CTNNB1, riziko vzniku ko...

Riziko vzniku CRC ve středním věku je dvojnásobně vyšší u mužů, kteří byli v období dospívání obézní

nadváha či dokonce obezita v období dospívání může zdvojnásobit riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CR... erytrocytů (zkratka FW) (viz Pozn.). Obezita a záněty u dospělých jsou již delší dobu spojovány se zvýšeným rizikem vzniku k... karcinom (CRC), obezita, nadváha, systémový zánět, sedimentace eryt...

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie

faktorům, jako je zejména složení stravy, obezita, kouření či konzumace alkoholu. Tyto rizikové faktory mohou zhoršovat i slabší ...

Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů

východ). Je mnoho důvodů, proč nadváha nebo obezita může zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru, poznamenali vědci. Nadbytečný tuk v... hmotnost, nadváha, obezita, zhoubné ...

Nejnovější výzkum potvrdil souvislost mezi obezitou a 11 typy zhoubných nádorů

Obezita souvisí s 11 různými typy zhoubných nádorů. Takový je závěr nejnovějšího výzkum... upozornil na velmi významnou roli, kterou hraje obezita při zvyšování rizika vzniku zhoubných nádorů. Hned po nekuřáctví je udržování p... obezita, riziko vzniku rakoviny, adenokarcinom jícnu, mnohočetný myelom, zhoubné nád...

Rozložení tělesného tuku může predikovat riziko vzniku zhoubného nádoru

rizikem vzniku zhoubného nádoru.“ Nadváha či obezita je nejvýznamnější preventabilní příčinou vzniku rakoviny hned po kouření a je p... boků, riziko vzniku zhoubného nádoru, nadváha, obezita...

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcino... nebo obezita u žen znamená až dvojnásobně vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu před ... karcinomu, nadměrná hmotnost, nadváha, obezita, index tělesné hmotnosti (...

Milionům Evropanů hrozí chronická onemocnění trávicího traktu, nezmění-li svůj životní styl

má nadváhu třetina evropských školáků. „Obezita, která je často důsledkem špatných stravovacích návyků, zvyšuje riziko široké š... obezita, chronická onemocnění trávicího traktu, děti, dospělí, zpracované potraviny, st...