Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů

24. 8. 2016 | Tisková zpráva Washington University School of Medicine


Lidé mají zase o důvod více usilovat o zachování přiměřené tělesné hmotnosti. Mezinárodní výzkumný tým identifikoval osm dalších typů zhoubných nádorů, které souvisejí s nadměrnou hmotností a obezitou.

Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů

Ilustrační obrázek: rawpixel.com (pexels.com)

Konkrétně se jedná o zhoubné nádory žaludku, jater, žlučníku, slinivky břišní, vaječníku a štítné žlázy, dále pak meningeom (jeden z mnoha typů zhoubných nádorů mozku) a mnohočetný myelom (jeden z mnoha typů zhoubných nádorů krve).

Nejnovější data poukazují na to, že udržení zdravé tělesné hmotnosti v průběhu života může přispět ke snížení rizika vzniku výše uvedených zhoubných nádorů.

Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise The New England Journal of Medicine [1] a opírají se o přezkoumání více než 1000 studií zabývajících se souvislostí mezi nadměrnou hmotností a rizikem vzniku zhoubného nádoru. Analýzu uskutečnili vědci z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která sídlí ve francouzském Lyonu.

„Zátěž zhoubnými nádory v důsledku nadváhy nebo obezity je mnohem závažnější, než se až dosud předpokládalo,“ upozornil dr. Graham Colditz z Washington University School of Medicine, který je expertem na onkologickou prevenci a řídil pracovní skupinu IARC, která byla svolána za účelem výzkumu této problematiky [2]. „U mnoha z těchto zhoubných nádorů, kde byla nově identifikována souvislost s nadměrnou hmotností, lidé na tuto možnost vůbec nepomýšleli.“

Závěry nejnovější studie by mohly mít závažný dopad na světovou populaci. V celosvětovém měřítku se odhaduje, že obezitou trpí přibližně 640 milionů dospělých a 110 milionů dětí. V USA je to dokonce třetina dospělé i dětské populace.

V roce 2002 tatáž skupina výzkumníků podala přesvědčivé důkazy o tom, že nadměrná hmotnost zvyšuje riziko zhoubných nádorů tlustého střeva, jícnu a ledvin, u žen navíc prsu a dělohy [3].

„Faktory životního stylu, jako je zejména zdravá strava, udržování přiměřené tělesné hmotnosti, fyzická aktivita a nekuřáctví, mohou mít významně snižovat riziko vzniku zhoubného nádoru,“ konstatoval dr. Colditz. „Osvětové kampaně zaměřené na onkologickou prevenci by se měly zaměřit zvláště na tyto faktory životního stylu, o kterých si lidé mohou alespoň do jisté míry sami rozhodovat.“

„Je zřejmé, že pro mnoho lidí s nadváhou je zhubnutí velmi obtížné,“ dodal dr. Colditz. „Místo aby se nechali odradit a své úsilí úplně vzdali, měli by se tito lidé více zaměřit na to, aby nenabírali další nadbytečnou hmotnost.“

U většiny zhoubných nádorů v nově rozšířeném seznamu zaznamenali vědci jednoznačný vztah dávka-odpověď: čím vyšší je index tělesné hmotnosti (BMI), tím vyšší je riziko vzniku zhoubného nádoru.

Rizika vzniku zhoubného nádoru související s nadměrnou tělesnou hmotností byla podobná pro muže a pro ženy, a výsledky byly konzistentní napříč různými geografickými oblastmi (Severní Amerika, Evropa, Asie a Blízký východ).

Je mnoho důvodů, proč nadváha nebo obezita může zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru, poznamenali vědci. Nadbytečný tuk vede k nadměrné produkci estrogenu, testosteronu a inzulinu, a také podporuje zánětlivé procesy: to vše může přispívat k růstu zhoubného nádoru.

„Nadváhou trpí velká část obyvatel USA i světové populace,“ uvedl dr. Colditz. „Měli bychom konečně procitnout a začít brát vážně naše zdraví i životní styl.“

Reference

  1. Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D et al. Body fatness and cancer — viewpoint of the IARC working group. The New England Journal of Medicine 2016; 375: 794-798. doi: 10.1056/NEJMsr1606602
  2. Supplement to: Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, et al. Body fatness and cancer — viewpoint of the IARC working group. The New England Journal of Medicine 2016; 375: 794-798.
  3. International Agency for Research on Cancer. IARC handbooks of cancer prevention: weight control and physical activity. Vol. 6. Lyon, France: IARC Press, 2002. Dostupné z WWW: https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-Cancer-Prevention/Weight-Control-And-Physical-Activity-2002

Klíčová slova: nadměrná hmotnost, nadváha, obezita, zhoubné nádory

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU