Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podtypu CRC

26. 2. 2013 | Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR)


Vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) souvisí s vyšším rizikem kolorektálního karcinomu s jistou molekulární charakteristikou; naopak tělesná aktivita snižuje riziko vzniku tohoto typu karcinomu. Závěry nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v Cancer Research [1], oficiálním časopise Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR).

Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podtypu CRC

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„Již delší dobu je známo, že cvičení a udržování přiměřené tělesné hmotnosti snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Není však jasné, proč tomu tak je,“ uvedl dr. Shuji Ogino, který působí v Dana-Farber Cancer Institute a také v Department of Epidemiology při Harvard School of Public Health v americkém Bostonu.

  • Obezita riziko zvyšuje, tělesná aktivita jej snižuje.
  • Nově zjištěné závěry se shodují s předchozími výzkumy, které dávaly do souvislosti cvičení se sníženou úmrtností.
  • Při výzkumu kolorektálního karcinomu je zapotřebí brát v úvahu heterogenitu onemocnění.

„V naší studii [1] jsme se zaměřili na biomarker označovaný jako CTNNB1, což je molekula jistým způsobem související se zhoubnými nádory a s obezitou, a rozdělili jsme pacienty do dvou skupin: CTNNB1-pozitivní a CTNNB1-negativní.“

Dr. Ogino společně se svými kolegy využil data o více než 100 000 ženách zahrnutých do Nurses' Health Study [2] a více než 45 000 mužích zahrnutých do Health Professionals Follow-Up Study [3], aby zjistil, zda existuje souvislost mezi indexem tělesné hmotnosti (BMI) nebo tělesnou aktivitou a rizikem vzniku kolorektálního karcinomu s přihlédnutím k expresnímu statusu CTNNB1.

Ve studované populaci byl během sledovaného období diagnostikován kolorektální karcinom (CRC) u 2 263 osob. Informace o tom, zda nádor exprimoval CTNNB1, byly k dispozici u 861 z těchto pacientů: 54 % z těchto nádorů bylo CTNNB1-negativních a zbývajících 46 % bylo CTNNB1-pozitivních.

Bylo zjištěno, že u CTNNB1-negativního CRC představuje zvýšení BMI o inkrement 5,0 kg/m2 riziko vzniku CRC o 34 % vyšší, zatímco u CTNNB1-pozitivního CRC tato souvislost pozorována nebyla. Dále bylo zjištěno, že u CTNNB1-negativního CRC je zvýšení tělesné aktivity spojeno s významně nižším rizikem; u CTNNB1-negativního CRC opět taková souvislost zaznamenána nebyla.

„Výsledky naší studie jsou dalším důkazem o kauzální souvislosti mezi obezitou, nedostatkem tělesné aktivity a konkrétním molekulárním podtypem kolorektálního karcinomu,“ zdůraznil dr. Ogino. „Pokud by lékaři dokázali identifikovat jedince, kteří jsou náchylní ke vzniku CTNNB-1 negativního CRC, bylo by zcela na místě doporučit těmto lidem zvýšenou tělesnou aktivitu.“

Dr. Ogino také poznamenal, že CTNNB1 by se mohl stát potenciálním cílem chemoprevence a léčby. Důležitou roli by mohly sehrát i rozsáhlé databáze na populační úrovni, které by usnadnily epidemiologický výzkum z molekulárně-patologického pohledu.

Většina současných populačních studií nebere v úvahu heterogenitu nádorů a zrovna kolorektální karcinom je často léčen jako jediný typ onemocnění,“ vysvětlil dr. Ogino. „Do výuky i do výzkumu je potřeba zapojit molekulární patologii a epidemiologii, chceme-li lépe porozumět tak heterogennímu onemocnění, jakým je kolorektální karcinom.“

Reference

  1. Morikawa T, Kuchiba A, et al. Prospective analysis of body mass index, physical activity, and colorectal cancer risk associated with β-catenin (CTNNB1) status. Cancer Research 2013. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-12-2276
  2. Nurses' Health Study
  3. Health Professionals Follow-Up Study

Klíčová slova: obezita, nedostatek tělesné aktivity, expresní status CTNNB1, riziko vzniku kolorektálního karcinomu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU