Prevence a rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku

Možnosti prevence

Vzniku kolorektálního karcinomu lze do značné míry předcházet tzv. primární a sekundární prevencí. Bližší informace se dočtete na Národním zdravotnickém informačním portálu (NZIP).

Rizikové faktory

U většiny nemocných je přesná příčina vzniku kolorektálního karcinomu neznámá. Jsou ale známy některé rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují.

Věk

Věk je jedním z rizikových faktorů. Kolorektální karcinom většinou vzniká ve věku nad 50 let, výjimkou ale nejsou ani mladší pacienti.

Střevní polypy

Dalším rizikovým faktorem jsou některé druhy polypů. Polypy jsou výrůstky ze stěny střeva. Z některých těchto polypů může během dlouhé doby vzniknout karcinom. Je proto potřeba všechny polypy ze střeva a konečníku odstranit a vyšetřit, zda již nejde o malý karcinom. Polypy se mohou tvořit opakovaně, a proto někdy bývá nutné i jejich opakované odstranění.

Dědičné predispozice

Pro vznik kolorektálního karcinomu mají význam také dědičné vlivy. Vyšší riziko je v případě výskytu kolorektálního karcinomu v pokrevním příbuzenstvu 1. stupně, tedy u rodičů, sourozenců nebo dětí. V některých případech je genetická porucha takového charakteru, že je vznik karcinomu téměř jistý (např. familiární adenomatózní polypóza).

Idiopatické střevní záněty

Některé nemoci, jako je např. ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc, také zvyšují riziko onemocnění kolorektálním karcinomem.

Složení potravy

Velmi důležitým rizikovým faktorem, který může každý ovlivnit, je složení potravy. Jednoznačně negativní vliv má nadměrný příjem živočišných tuků, červeného masa a uzenin. Riziko zvyšuje častá úprava masa smažením a pečením. Nepřiměřeně vysoký kalorický příjem spojený s obezitou je spojen také s větším rizikem této nemoci. Rakovina konečníku se častěji vyskytuje u pivařů. Dalším rizikovým faktorem je nízký příjem vlákniny v zelenině, ovoci, celozrnném pečivu a luštěninách a nedostatek pohybu.

Nadměrná konzumace červeného masa a masných výrobků patří mezi rizikové faktory pro vznik kolorektálního karcinomu. Ilustrační obrázek: Alex Fox (pixabay.com)

Obrázek 1: Nadměrná konzumace červeného masa a masných výrobků patří mezi rizikové faktory pro vznik kolorektálního karcinomu. (Ilustrační obrázek: Alex Fox / pixabay.com)