Rakovina tlustého střeva a konečníku

Co je to rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)?

Naprostou většinu nádorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy, což jsou nádory vznikající z buněk střevní sliznice. V tlustém střevu se mohou vzácně vyskytovat i jiné zhoubné nádory, např. lymfom nebo karcinoid. Tyto nádory se léčí jiným způsobem než adenokarcinomy, často mají také jiné příznaky. Rakovina tlustého střeva a konečníku má mnoho společného, to vystihuje i společný název kolorektální karcinom. Jsou mezi nimi ale některé odlišnosti, především v léčbě.

Jaké jsou příznaky kolorektálního karcinomu?

Rakovina tlustého střeva a konečníku (odborným názvem kolorektální karcinom) se může projevovat celou řadou příznaků, ačkoli v časných stadiích onemocnění mohou být potíže nevýrazné a člověk je ani nemusí zaznamenat.

  • Pozornost je třeba věnovat každé dlouhodobější změně střevní činnosti, která se projevuje průjmem, zácpou, pocitem nedokonalého vyprázdnění nebo obtížným vyprazdňováním, nádor konečníku může způsobovat stužkovité zúžení stolice.
  • Varovným znamením je krvácení z konečníku nebo příměs krve ve stolici, a to jak jasně červené, tak krve tmavé.
  • Dlouhodobé drobné ztráty krve vedou k anemizaci – chudokrevnosti, která se projevuje únavností a slabostí, někdy také dušností.
  • Projevem nádoru střeva nebo konečníku může být neurčitá břišní nepohoda s pocitem plnosti, bolesti břicha, větší plynatost, horší odchod plynů.
  • S touto nemocí může být spojen i úbytek na váze bez zřejmého důvodu.
  • Nádor může svým růstem vyvolat střevní neprůchodnost. Obrazem takového stavu pak jsou křečovité bolesti břicha, pocit nafouknutí břicha, zácpa, slabost, někdy zvracení.

Je nutné si uvědomit, že všechny tyto příznaky mohou být způsobeny řadou jiných nenádorových a méně závažných onemocnění. Jde hlavně o hemoroidy, infekční a zánětlivá onemocnění střeva. Kolorektální karcinom ale může dlouho probíhat bez jakýchkoliv příznaků a projeví se až v pokročilém stadiu onemocnění. Při jakýchkoliv pochybnostech je nutné vyšetření praktickým lékařem, který by měl zařídit případná potřebná vyšetření.

Výskyt kolorektálního karcinomu v České republice

Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech. V mezinárodním srovnání Česká republika obsazuje místa porovnatelná s evropským průměrem. Podle dat z roku 2018 stojí česká populace mužů v evropském přehledu na 14. místě, u žen potom obsazujeme 19. nejvyšší pozici v Evropě. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7 700 osob a téměř 3 400 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá.

Incidence a mortalita zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice

Obrázek 1: Výskyt (incidence) a úmrtnost (mortalita) zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice.

Výskyt (incidence) zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání

Obrázek 2: Výskyt (incidence) zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání.

Podrobnější informace o výskytu kolorektálního karcinomu si můžete přečíst na stránce Epidemiologie a výsledky screeningu kolorektálního karcinomu.