Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku

V první řadě je třeba si uvědomit, že kolorektální karcinom je léčitelné onemocnění! Proto není třeba propadat beznaději, jakkoliv je zpráva o nádorovém onemocnění nepříjemná. Obzvláště počínající stadia nemoci lze velmi dobře léčit a pacient má velkou naději na dlouhý a kvalitní život.

V léčbě kolorektálního karcinomu se uplatňuje chirurgická léčba, protinádorová chemoterapie, léčba ozařováním (radioterapie), své místo má i cílená biologická léčba tzv. monoklonálními protilátkami. Velkého rozvoje zaznamenaly intervenční radiologické metody. Často je nutná kombinace těchto léčebných metod.

Před rozhodnutím o léčbě je nutná znalost rozsahu nádorového onemocnění, je tedy nutné absolvovat potřebná vyšetření.

Před zahájením léčby by měl být pacient informován o léčebném plánu a o případných různých léčebných možnostech. Měl by mít také možnost získat dostatek informací o možných rizicích a případných vedlejších účincích protinádorové léčby.

Nezbytnou součástí léčby nádorového onemocnění je také léčba podpůrná. Cílem podpůrné léčby je zvládnout možné vedlejší nežádoucí účinky protinádorové terapie, jako je například nevolnost a zvracení, infekční komplikace. Patří sem zvládnutí komplikací, které provází vlastní nádorové onemocnění – např. léčba bolesti.

Bližší informace o léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku najdete na Národním zdravotnickém informačním portálu (NZIP).