Dostal(a) jste pozvánku na vyšetření?

Divíte se, proč Vás zdravotní pozvala k vyšetření? Stručně řečeno, spadáte do tzv. cílové populace kolorektálního screeningu: všichni lidé starší 50 let mají v České republice nárok na pravidelně opakované preventivní vyšetření, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Můžete se přitom rozhodnout pro jednu ze dvou možností: