Rozložení tělesného tuku může predikovat riziko vzniku zhoubného nádoru

24. 5. 2017 | Tisková zpráva British Journal of Cancer


Velké množství tuku v oblasti pasu může indikovat zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru, podobně jako index tělesné hmotnosti. Výsledky nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise British Journal of Cancer [1].

Rozložení tělesného tuku může predikovat riziko vzniku zhoubného nádoru

Ilustrační obrázek: Sharon McCutcheon (pexels.com)

Studie ukázala, že 11 cm navíc v obvodu pasu zvyšuje riziko vzniku zhoubných nádorů souvisejících s obezitou (viz Pozn. 1) o 13 %. V případě zhoubných nádorů tlustého střeva je 8 cm navíc v obvodu boků spojeno se zvýšením rizika o 15 %. Přítomnost nadbytečného tuku v těle může změnit hladinu pohlavních hormonů (zejm. estrogenu a testosteronu), způsobit vzestup hladiny inzulinu a vést k zánětu; to vše jsou faktory, které prokazatelně souvisí se zvýšeným vznikem riziku zhoubného nádoru.

Jedná se o vůbec první studii, která standardizovaným způsobem srovnala tělesné míry u dospělých a vztáhla je k riziku vzniku zhoubných nádorů souvisejících s obezitou. Vědci z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) pomocí nové metodiky ukázali, že u starších lidí lze k predikci zvýšeného rizika vzniku zhoubných nádorů souvisejících s obezitou využít hned čtyři odlišné míry k určení tělesných proporcí: index tělesné hmotnosti (body mass index, BMI), obvod pasu (waist circumference, WC), obvod boků (hip circumference, HC) a poměr obvodů pasu a boků (waist-to-hip ratio, WHR). Do studie byly zahrnuty údaje o více než 43 000 lidech, kteří byli sledováni průměrně po dobu 12 let; v tomto období byl u více než 1600 účastníků studie diagnostikován nějaký zhoubný nádor související s obezitou.

Dr. Heinz Freisling, první autor studie a výzkumník působící v IARC, vysvětlil: „Naše studie ukázala, že jak BMI, tak rozložení tělesného tuku mohou sloužit jako užitečné indikátory zvýšeného rizika vzniku zhoubných nádorů souvisejících s obezitou. U některých zhoubných nádorů zřejmě hraje významnou roli zejména tuk uložený v oblasti pasu, ale k potvrzení této domněnky bude zapotřebí dalšího výzkumu. Domníváme se, že k porozumění biologii vzniku této skupiny zhoubných nádorů se bude potřeba zaměřit i na jiné ukazatele než jen BMI. Výsledky naší studie tak přispívají k lepšímu pochopení vztahu mezi tělesnými proporcemi a rizikem vzniku zhoubného nádoru.“

Nadváha či obezita je nejvýznamnější preventabilní příčinou vzniku rakoviny hned po kouření a je prokazatelně spojena s 13 různými typy zhoubných nádorů, včetně kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu pankreatu (viz Pozn. 2).

Poznámky

  1. V této konkrétní studii se jednalo o pacienty či pacientky, u nichž byl diagnostikován zhoubný nádor (ZN) prsu, tlustého střeva a konečníku, dolní části jícnu, horní části žaludku (tzv. kardie), jater, žlučníku, slinivky břišní, dělohy, vaječníku nebo ledviny.
  2. ZN tlustého střeva, ZN jícnu, ZN ledvin, ZN prsu, ZN dělohy [2], ZN žaludku, ZN jater, ZN žlučníku, ZN slinivky břišní, ZN vaječníku, ZN štítné žlázy, meningeom, mnohočetný myelom [3]. Viz také Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů (článek z 24. 8. 2016).

Reference

  1. Freisling H, Arnold M, Soerjomataram I et al. Comparison of general obesity and measures of body fat distribution in older adults in relation to cancer risk: meta-analysis of individual participant data of seven prospective cohorts in Europe. British Journal of Cancer 2017. doi: 10.1038/bjc.2017.106
  2. International Agency for Research on Cancer. IARC handbooks of cancer prevention: weight control and physical activity. Vol. 6. Lyon, France: IARC Press, 2002. Dostupné z WWW: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook6/
  3. Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D et al. Body fatness and cancer — viewpoint of the IARC working group. The New England Journal of Medicine 2016; 375: 794-798. doi: 10.1056/NEJMsr1606602

Klíčová slova: tělesný tuk, obvod pasu, obvod boků, riziko vzniku zhoubného nádoru, nadváha, obezita

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU