IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

3. 2. 2011 | ecancer.org


U příležitosti zítřejšího Světového dne boje proti rakovině (4. únor) bylo zveřejněno první vydání Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu. Vědecké důkazy jasně ukazují, že screening může výrazně napomoci při časné detekci kolorektálního karcinomu a snížit mortalitu tohoto onemocnění, které je v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: europa.eu

Směrnice byly vypracovány pro Evropskou komisi v rámci společného mezinárodního projektu, který byl koordinován Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC). Více než 90 odborníků z 23 evropských a 9 neevropských zemí pečlivě prozkoumalo dosavadní důkazy o účinnosti kolorektálního screeningu a dosáhlo vzájemné shody na doporučeních a standardech pro zajištění kvality tohoto programu, které lze aplikovat prakticky ve všech zdravotnických zařízeních EU, ačkoli kulturní a ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi mohou být propastné. Nově publikované směrnice pokrývají celý screeningový proces – od zvaní cílové populace přes organizaci screeningu až po diagnostiku a léčbu abnormalit, které byly v rámci screeningu detekovány. „Vůdčí principy a řadu uvedených doporučení lze uplatnit nejen v Evropě, ale i v ostatních oblastech světa,“ uvedl dr. Christopher Wild, ředitel IARC.

Kolorektální karcinom (CRC) představuje závažný zdravotní problém, který se stále prohlubuje. V současné době je CRC celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V Evropské unii je zátěž CRC obzvláště vysoká: kolorektální karcinom je zde druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Randomizované kontrolované studie však poskytují jasné důkazy, že systematická a časná detekce může mortalitu tohoto onemocnění dramaticky snížit.

Směrnice pro zajištění kvality obsahují vůdčí principy a doporučení, jak realizovat jednotlivé části screeningového programu: neomezují se tedy jen na provedení screeningového testu, ale i na diagnostiku a léčbu kolorektálního karcinomu. Směrnice jsou multidisciplinární a jsou založeny na komplexním vyhodnocení důkazů o účinnosti screeningu.

Zajištění kvality v onkologickém screeningu je nesmírně důležité kvůli obrovskému počtu lidí, kteří se screeningového programu účastní: u koho je objevena prekancerózní léze nebo časné stadium rakoviny, ten má daleko vyšší šanci na úspěšnou léčbu. Screening je ale přínosem i pro bezpříznakové osoby, neboť negativní výsledek je pro ně uklidňující. Drtivá většina účastníků kolorektálního screeningu spadá do druhé kategorie: proto je potřeba zajistit, aby s tímto screeningovým programem bylo spojeno jen minimální riziko.

Dr. Christopher Wild dále vysvětlil: „Tyto směrnice jsou výsledkem rozsáhlé mezinárodní spolupráce a jejich autorům, editorům a dalším přispěvatelům patří obrovský dík. Nyní se musíme zaměřit na to, aby se směrnice staly běžnou součástí klinické praxe ve všech evropských zemích.“

Dr. Wild také zdůraznil, že vydání směrnic u příležitosti Světového dne boje proti rakovině je velmi vítanou příležitostí, jak upozornit na to, že vedle screeningu je nejlepším způsobem, jak se vyhnout rakovině, primární prevence: „Výskyt kolorektálního karcinomu lze dramaticky omezit tím, že se lidé budou vyhýbat ovlivnitelným rizikovým faktorům, jako je nedostatek tělesné aktivity, obezita, konzumace alkoholických nápojů, červeného masa a masných výrobků a kouření.“

Reference

  1. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis, 1st Edition. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2010. ISBN 978-92-79-16435-4 doi: 10.2772/1458 (český název: Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu) (odkaz vede na web doi.org)

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu, Evropská komise, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU