Milionům Evropanů hrozí chronická onemocnění trávicího traktu, nezmění-li svůj životní styl

21. 5. 2019 | Tisková zpráva UEG


Kvůli špatným stravovacím návykům, které s sebou nesou mj. vysoký příjem tzv. „ultra zpracovaných potravin“ a trans tuků, jsou miliony Evropanů ohroženy nejen obezitou, ale také vznikem široké škály chronických onemocnění trávicího traktu, kam patří zhoubné nádory, onemocnění související s lepkem či funkční poruchy trávicího traktu. Detaily přinesla nová zpráva United European Gastroenterology (UEG) [1].

Milionům Evropanů hrozí chronická onemocnění trávicího traktu, nezmění-li svůj životní styl

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Publikace Nutrition and Chronic Digestive Diseases, kterou dnes zveřejnila nezisková organizace United European Gastroenterology a kterou podpořilo dvanáct lékařských asociací, pacientských organizací a nevládních organizací, shrnuje vyjádření předních odborníků na výživu, zhoubné nádory trávicího traktu, onemocnění jater, funkční poruchy trávicího traktu a pediatrii.

Všudypřítomnost ultra zpracovaných potravin

Ve zprávě se konstatuje, že ultra zpracované potraviny, které mají často vysoký obsah tuku, přidaného cukru a soli, dnes často tvoří až polovinu energetického příjmu u velké části Evropanů, v některých zemích dokonce i více než 75 % průměrného denního příjmu.

Konzumace ultra zpracovaných potravin se v posledních několika desetiletích dramaticky zvýšila. Typickými příklady těchto potravinářských výrobků jsou slazené nealkoholické nápoje, cukrovinky, chipsy či mražená hotová jídla. Řada studií již prokázala, že konzumace ultra zpracovaných potravin je spojena se zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů a naznačila, že rychle se zvyšující spotřeba těchto potravin může přispívat k rostoucí onkologické zátěži populace. Například 10% zvýšení podílu ultra zpracovaných potravin ve stravě je spojeno se zvýšením celkového rizika vzniku zhoubného nádoru o 12 %.

Kromě zvýšeného rizika chronických onemocnění zvyšuje častá konzumace těchto potravin také prevalenci obezity. Je jistě znepokojivé, že nadváhou či obezitou aktuálně trpí více než polovina (52 %) evropské populace a že podle nejnovějších odhadů má nadváhu třetina evropských školáků.

„Obezita, která je často důsledkem špatných stravovacích návyků, zvyšuje riziko široké škály vážných onemocnění trávicího traktu, výrazně zatěžuje zdravotnictví, má závažné dopady na celou společnost, působí útrapy samotným pacientům a v neposlední řadě zkracuje životy,“ vysvětlil prof. Markus Peck, primář Oddělení vnitřní medicíny, gastroenterologie, hepatologie, endokrinologie a nefrologie Klagenfurtské kliniky v Rakousku. „Ačkoli chronickým onemocněním trávicího traktu lze do značné míry předcházet pomocí zdravé, vyvážené diety a životního stylu, aktuálně nedokážeme přesvědčit Evropany, aby se zásadami zdravého životního stylu skutečně řídili.“

Akční plán pro Evropu

Nejnovější zpráva UEG uvádí řadu doporučení, jejichž cílem je omezit riziko a dopad chronických onemocnění trávicího traktu, jako je zejména:

  • cukr by měl tvořit méně než 10 % (<50 gramů), ideálně však 5 % celkového denního příjmu energie,
  • nasycené mastné kyseliny by měly tvořit méně než 10 % celkového denního příjmu energie,
  • trans tuky by měly tvořit méně než 1 % celkového denního příjmu energie,
  • omezit množství zkonzumované soli na méně než 5 g denně.

„Potřebujeme, aby jak Evropská komise, tak vlády jednotlivých zemí přijaly taková opatření, která změní způsob, jakým nakupujeme a konzumujeme potraviny,“ konstatoval prof. Peck. „Naším cílem by mělo usilovat o celoevropskou transformaci směrem ke zdravým stravovacím návykům do roku 2050. To by znamenalo, že během příštích 30 let by se měla spotřeba ovoce, zeleniny, ořechů a luštěnin zdvojnásobit a naopak spotřeba potravin, jako je zejm. červené maso či cukr, klesnout o více než polovinu.“

„Chceme-li bojovat s rostoucí prevalencí nadváhy, obezity a špatného zdravotního stavu Evropanů, a zvláště pak s důsledky tohoto stavu, kterými jsou zejména neúměrná zátěž zdravotnictví a předčasná úmrtí, pak je třeba jednat okamžitě,“ uzavřel prof. Peck.

Reference

  1. Nutrition and Chronic Digestive Diseases: An Action Plan for Europe. United European Gastroenterology (UEG), 2019.
  2. Akční plán UEG pro Evropu. Zásadní změna výživy má zabránit epidemiím (Medical Tribune, 22. 7. 2019)

Klíčová slova: obezita, chronická onemocnění trávicího traktu, děti, dospělí, zpracované potraviny, střevní mikroflóra, onemocnění související s lepkem, funkční poruchy trávicího traktu, doporučení pro zdravou stravu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU