Riziko vzniku CRC ve středním věku je dvojnásobně vyšší u mužů, kteří byli v období dospívání obézní

26. 5. 2015 | Tisková zpráva časopisu Gut


Výrazná nadváha či dokonce obezita v období dospívání může zdvojnásobit riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) ve středním věku. Takový je závěr mezinárodní studie, jejíž výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Gut [1].

Riziko vzniku CRC ve středním věku je dvojnásobně vyšší u mužů, kteří byli v období dospívání obézní

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Autoři studie dospěli rovněž k závěru, že zvýšené riziko tohoto onemocnění později v životě mají i dospívající se zvýšenou hodnotou rychlosti sedimentace erytrocytů (zkratka FW) (viz Pozn.).

Obezita a záněty u dospělých jsou již delší dobu spojovány se zvýšeným rizikem vzniku kolorektálního karcinomu, který je celosvětově třetím nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u mužů. Jen málo informací je však k dispozici o tom, jak obezita a systémový zánět již v období dospívání mohou ovlivňovat riziko vzniku kolorektálního karcinomu ve středním věku.

Výzkumníci proto sledovali zdravotní stav téměř 240 000 švédských mužů, kteří byli v letech 1969–1976 ve věku 16–20 let odvedeni do základní vojenské služby.

Branci při odvodu podstoupili zdravotní prohlídku, během níž byla zaznamenána mj. jejich hmotnost, výška a sedimentace erytrocytů. S využitím národního onkologického registru pak byli tito muži až do roku 2010 monitorováni, zda se u nich nevyskytl kolorektální karcinom.

V době odvodu mělo téměř 12 % branců podváhu, skoro 81 % normální váhu, přibližně 5 % mírnou nadváhu, 1,5 % výraznou nadváhu a 1 % branců bylo obézní.

Během období sledování, které trvalo průměrně 35 let, byl u 885 mužů diagnostikován kolorektální karcinom, z toho v 384 případech se jednalo o karcinom rekta.

Srovnání skupiny branců s normální váhou (BMI v rozmezí 18,5–25 kg/m2) a skupiny branců s výraznou nadváhou (BMI v rozmezí 27,5–30 kg/m2) ukázalo, že tehdejší branci s nadváhou měli v pozdějším životě až dvojnásobně vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu než ti, kdo měli v době odvodu normální váhu.

U těch, kdo byli v mladé dospělosti obézní (tzn. měli BMI vyšší než 30 kg/m2), bylo riziko 2,38krát vyšší ve srovnání s adolescenty s normální váhou.

Dále bylo zjištěno, že branci, kteří měli v době odvodu FW vyšší než 15 mm/hod, měli o 63 % vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu než ti, jejichž FW v době odvodu nepřesahovala 10 mm/hod.

Jedná se pouze o observační studii, proto nelze vyvozovat žádné definitivní závěry o příčinách a důsledcích; výzkumníci nicméně tvrdí, že jejich závěry poukazují na možnou souvislost vysokého BMI a systémového zánětu v období dospívání se vznikem kolorektálního karcinomu později v životě.

Oba faktory byly na sobě vzájemně nezávislé, což naznačuje, že vysoký BMI v období dospívání možná zvyšuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu jiným mechanismem než zánět, v této studii hodnocený prostřednictvím FW.

Autoři výzkumu závěrem uvedli, že k lepšímu porozumění vzájemné souvislosti mezi systémovým zánětem či vysokým BMI a pozdějším vznikem kolorektálního karcinomu bude zapotřebí dalšího výzkumu. Jeho výsledky by pak mohly přispět k návrhu účinnějších preventivních strategií.

Poznámka překladatele

  • FW je jednoduché nenákladné nespecifické vyšetření, které je používáno řadu let k diagnostikování stavů spojených s akutním nebo chronickým zánětem, včetně infekcí, rakoviny a autoimunitních onemocnění. FW je nespecifickou metodou, neurčí sice přesnou příčinu zánětu, lokalizaci nebo další stavy působící současně se zánětem, ale je vodítkem při mapování probíhajícího procesu v těle. Tuto metodu je nutno kombinovat s dalšími testy.

Reference

  1. Kantor ED, Udumyan R, et al. Adolescent body mass index and erythrocyte sedimentation rate in relation to colorectal cancer risk. Gut 2015. doi: 10.1136/gutjnl-2014-309007

Klíčová slova: kolorektální karcinom (CRC), obezita, nadváha, systémový zánět, sedimentace erytrocytů

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU