Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti

28. 8. 2012 | Tisková zpráva Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF)


Jedna z celosvětově nejrozsáhlejších databází vědeckých důkazů o vzájemné souvislosti mezi rakovinou a faktory životního stylu byla 28. srpna 2012 prezentována u příležitosti konání Světového kongresu proti rakovině (World Cancer Congress).

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Na konferenci, která se koná v kanadském Montréalu, Světový fond pro výzkum rakoviny (World Cancer Research Fund, WCRF) a Americký ústav pro výzkum rakoviny (American Institute for Cancer Research, AICR) prezentovaly společný projekt s názvem Continuous Update Project (CUP) [1].

Prof. Alan Jackson, předseda CUP panelu, který přednáší o výživě člověka na Southamptonské univerzitě (University of Southampton) na jihu Anglie, prohlásil: „CUP je jeden z celosvětově nejvýznamnějších projektů onkologické prevence a představuje největší centrální databázi vědeckých důkazů o vzájemné spojitosti mezi výživou, tělesnou aktivitou, tělesnou hmotností a rakovinou; průběžné poznatky z CUP pomáhají aktualizovat stávající doporučení pro prevenci zhoubých nádorů, a stále se rozrůstající databáze bude k těmto účelům sloužit další desítky let.“

„Silnou stránkou tohoto rozsáhlého projektu je sestavování celkového obrazu o onkologickém výzkumu: naši odborníci vyhodnocují jednotlivé studie a vyvozují z nich závěry, které jsou následně zapracovány do obecných doporučení, jak mohou lidé snížit své riziko onemocnění rakovinou. CUP je nesmírně významný díky tomu, že nám pomáhá porozumět způsobu, jakým faktory životního stylu ovlivňují riziko vzniku zhoubných nádorů.“

Prof. Jackson ještě dodal: „Ve srovnání s onkologickou léčbou a následnou péčí je onkologická prevence stále zanedbávána. WCRF a AICR si však uvědomují, že na prevenci musí být celosvětově kladen daleko větší důraz. Odhaduje se, že do roku 2030 vzroste celosvětový počet případů zhoubných nádorů na 21 milionů: chceme-li tento nepříznivý trend zvrátit, musíme jednat již nyní.“

V rámci CUP jsou neustále přezkoumávány a ověřovány nové poznatky o stravě, tělesné aktivitě a tělesné hmotnosti související s onkologickým výzkumem; takto systematické a důkladné zhodnocení výsledků nejnovějšího vědeckého výzkumu nemá v oblasti onkologie obdoby.

Tým vědců na Imperial College London, který je financován a podporován ze strany WCRF a AICR, identifikuje relevantní studie, přidává informace do centrální databáze a systematicky je analyzuje. K dnešnímu datu bylo v rámci CUP vyhodnoceno více než 2600 článků o osmi typech rakoviny (prsu, prostaty, tlustého střeva, slinivky břišní, děložní sliznice, vaječníků, močového měchýře a ledvin) a v současné době se intenzivně pracuje na vyhodnocení nejnovějších poznatků o přežití pacientek s rakovinou prsu.

O rozsáhlosti projektu si můžeme udělat názornou představu: u některých typů rakoviny bylo jen v posledních sedmi letech provedeno tolik studií souvisejících se stravou člověka, kolik jich bylo publikováno v předchozích 50 letech. CUP je přitom jediný projekt, který tyto údaje sbírá a analyzuje.

Nezávislý panel vědeckých expertů – tzv. CUP panel – posuzuje nejnovější poznatky o daném typu rakoviny a průběžně aktualizuje doporučení, jak může člověk snížit své riziko onemocnění rakovinou. CUP panel také průběžně reviduje použité analytické metody, aby odborníci i laici měli k dispozici vždy aktuální informace.

CUP již dříve zveřejnil přesvědčivé důkazy o rizikových faktorech pro vznik rakoviny prsu a rakoviny tlustého střeva a konečníku, což jsou celosvětově dva nejčastěji se vyskytující typy zhoubných nádorů.

Bylo potvrzeno, že riziko vzniku kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku) zvyšuje častá konzumace červeného masa a masných výrobků a také vysoká tělesná hmotnost, zatímco tělesná aktivita a strava bohatá na vlákninu toto riziko snižuje. Nadváha či obezita a vyšší spotřeba alkoholu zase zvyšují riziko vzniku zhoubného nádoru prsu, zatímco kojení toto riziko naopak snižuje. Tyto poznatky znovu potvrdily platnost doporučení, která byla publikována již v roce 2007 pod názvem Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective [2].

Dalším typem rakoviny, na kterou se CUP zaměří, bude rakovina slinivky břišní. Konkrétní doporučení by měla být publikována v průběhu října 2012.

Po aktualizaci doporučení pro všechny typy zhoubných nádorů bude tento unikátní a neobyčejně cenný zdroj informací zpřístupněn všem výzkumníkům a vědeckým pracovníkům, aby mohli pohodlněji vyhledávat detailní informace o konkrétních studiích, na jejichž základě bylo zformulováno konkrétní doporučení. Očekává se také, že průběžné poznatky z CUP pomohou identifikovat prioritní oblasti dalšího výzkumu.

Reference

  1. Continuous Update Project
  2. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective

Klíčová slova: Světový fond pro výzkum rakoviny (WCRF), Americký ústav pro výzkum rakoviny (AICR), Světový kongres proti rakovině, faktory životního stylu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU