Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva

23. 2. 2012 | Tisková zpráva MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)


Nová studie právě potvrdila, že odstraněním polypů v průběhu kolonoskopie lze nejen předejít vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu), ale také předejít úmrtí na toto onemocnění. Pacienti zahrnutí do studie byli monitorováni po dobu 23 let od okamžiku, kdy podstoupili tento zákrok, čímž vědci získali výsledky s dosud nejdelší dobou sledování. Závěry výzkumu, který řídili vědci z prestižního amerického Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), byly právě publikovány v odborném časopise The New England Journal of Medicine [1].

Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„Naše výsledky přinášejí nezvratné důkazy o tom, že odstranění těchto polypů je z dlouhodobého hlediska přínosem, a znovu tak podporují doporučení, aby se lidé starší 50 let účastnili screeningové kolonoskopie,“ prohlásila dr. Ann G. Zauberová, biostatistička z MSKCC, která je první autorkou studie.

Výrůstky v tlustém střevě, které jsou odborně označovány jako adenomatózní polypy, jsou nejčastěji se vyskytující abnormalitou, kterou lékaři nacházejí při screeningové kolonoskopii, a mají potenciál zvrhnout se ve zhoubný nádor. Předchozí studie vědců z MSKCC již dříve prokázaly, že odstraněním těchto polypů lze předejít rozvoji rakoviny tlustého střeva a konečníku; nebylo však jasné, zda zhoubné nádory, kterým se takto předešlo, skutečně mohly usmrtit pacienta.

Nejnovější studie se zabývala tím, zda odstranění adenomatózních polypů snižuje mortalitu kolorektálního karcinomu – jinými slovy, zda polypy, které byly odstraněny, byly potenciálně smrtící hrozbou pro pacienta.

Vědci do své studie zahrnuli 2 602 pacientů zapsaných do studie National Polyp Study (označovaná zkratkou NPS, nejrozsáhlejší studie svého druhu), u nichž byly v průběhu kolonoskopie odstraněny adenomatózní polypy. Detekce a odstranění polypů vedlo v této skupině k 53% poklesu úmrtnosti na kolorektální karcinom ve srovnání s úmrtností očekávanou v obecné populaci srovnatelné velikosti, věkového zastoupení a pohlaví.

Navíc pacienti, u nichž byly odstraněny adenomatózní polypy, vykazovali až deset let po zákroku stejnou úmrtnost na kolorektální karcinom jako kontrolní skupina lidí, u kterých polypy nebyly nalezeny.

„Pozorovali jsme opravdu významné snížení úmrtnosti, což lze s největší pravděpodobností připsat kvalitně odvedené kolonoskopii, kterou prováděl kvalifikovaný a zkušený gastroenterolog,“ uvedl dr. Sidney J. Winawer, gastroenterolog působící na MSKCC, který je hlavním autorem právě publikované studie a zároveň hlavním řešitelem dlouhodobé studie NPS.

„V současné době probíhají jak v USA, tak v Evropě randomizované kontrolované studie zabývající se screeningovou kolonoskopií v běžné populaci; očekává se, že během 10–15 let i tyto studie přinesou další důkazy o tomto potenciálně významném přístupu k onkologické prevenci,“ dodal dr. Winawer, který se přímo podílel na prosazení kolonoskopie do amerických směrnic pro screening kolorektálního karcinomu.

Na titulní straně tištěné verze deníku The New York Times z 23. února dr. Zauberová uvádí: „Ne každý adenom se zvrhne ve zhoubný nádor, a ne každý zhoubný nádor usmrtí pacienta. Ale nám se v mnoha případech podařilo odstranit adenomy, které se potenciálně mohly zvrhnout ve zhoubný nádor a pacienta usmrtit.“

Reference

  1. Zauber AG, Winawer SJ, et al. Colonoscopic polypectomy and long-term prevention of colorectal-cancer deaths. The New England Journal of Medicine 2012. doi: 10.1056/NEJMoa1100370

Klíčová slova: kolonoskopie, rakovina tlustého střeva, mortalita, úmrtnost, adenomatózní polypy

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU