CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

18. 1. 2018 | Tisková zpráva EurekAlert


Vědci vyvinuli nový krevní test, který je založen na analýze DNA a proteinů a má potenciál umožnit časnější detekci osmi častých typů zhoubných nádorů. Výsledky nejnovější studie byly dnes publikovány v odborném časopise Science [1].

CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

Ilustrační obrázek: Amornthep Srina (pexels.com)

Pomocí nové metody, označované jako CancerSEEK, byli výzkumníci schopni u více než 1 000 pacientů detekovat zhoubný nádor se senzitivitou 69–98 % (v závislosti na typu nádoru). Časná detekce zhoubných nádorů – ideálně ještě předtím, než začnou metastázovat – je jedním z předpokladů pro snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v budoucnu.

Dr. Joshua Cohen a jeho kolegové vyvinuli krevní test, který vyhodnocuje nejen mutace v 16 genech, u nichž je známa souvislost se vznikem zhoubných nádorů (ZN), ale také koncentraci deseti cirkulujících proteinových markerů. Tímto testem bylo vyšetřeno 1 005 pacientů, u nichž byl diagnostikován některý z osmi různých typů zhoubných nádorů (ZN vaječníku, ZN jater, ZN žaludku, ZN slinivky břišní, ZN jícnu, ZN tlustého střeva a konečníku, ZN plic, ZN prsu) ve stadiu I až III a také 850 zdravých dobrovolníků. Závěr byl takový, že CancerSEEK dokáže detekovat zhoubný nádor se senzitivitou 69–98 %, v závislosti na typu nádoru.

Specificita testu byla 99%, což znamená, že pravděpodobnost falešně pozitivního výsledku u zdravého člověka byla velmi nízká. V některých případech poskytl výsledek testu také velmi cennou informaci o tkáni, ze které nádor pochází. Je však důležité mít na paměti, že pacienti, které dr. Cohen a jeho tým vyšetřovali, již byli dříve diagnostikováni s nějakým zhoubným nádorem ve stadiu I až III, a to na základě příznaků onemocnění.

V dlouhodobém horizontu tým dr. Cohena usiluje o to, aby pomocí testu CancerSEEK bylo možné detekovat zhoubné nádory ještě dříve – tedy předtím, než se onemocnění vůbec projeví nějakými příznaky. Výzkumníci odhadují, že cena tohoto jediného krevního testu na 8 typů zhoubných nádorů by mohla být nižší než 500 USD (cca 10 000 Kč), což jsou údajně náklady srovnatelné s náklady na současné screeningové testy na jednotlivé typy zhoubných nádorů (např. kolonoskopie prováděná za účelem detekce časných stadií kolorektálního karcinomu) (Pozn.).

Poznámka překladatele

  • Cena kolonoskopie v USA, kde byl vyvinut CancerSEEK, je dlouhodobě výrazně vyšší než cena kolonoskopie v ČR. Výše uvedené srovnání tedy neplatí pro podmínky českého zdravotnictví.

Reference

  1. Cohen JD, Li L et al. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science 2018; 359(6378):926-930. doi: 10.1126/science.aar3247

Klíčová slova: vyšetření krve, časná detekce, cirkulující proteinové markery, zhoubné nádory

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU