Přirozeně vysoká hladina estrogenů v krvi možná snižuje riziko vzniku CRC u žen

4. 11. 2015 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Ženy s přirozeně vysokou hladinou pohlavního hormonu estrogenu mají o více než 50 % nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) po menopauze než ženy s nízkou hladinou tohoto hormonu. Tvrdí to alespoň autoři výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Přirozeně vysoká hladina estrogenů v krvi možná snižuje riziko vzniku CRC u žen

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkumníci z britské Imperial College London analyzovali údaje o 1 200 účastnicích klinické studie Women’s Health Initiative [2]: zaměřili se přitom na vzájemnou souvislost mezi hladinou pohlavních hormonů (zejména estrogenu) v krvi a pozdějším výskytem kolorektálního karcinomu.

Bylo zjištěno, že ženy s nejvyšší hladinou estronu (hlavní forma estrogenu po menopauze) měly o 56 % nižší riziko vzniku CRC ve srovnání s ženami s nejnižší hladinou tohoto hormonu.

Dále bylo zjištěno, že ženy s nejvyšší hladinou SHBG (pohlavní hormony vázající globulin, zkratka z anglického sex hormone binding globulin) měly 2,5krát vyšší pravděpodobnost vzniku CRC než ženy s nejnižší hladinou tohoto proteinu. To může být způsobeno tím, že SHBG váže a inaktivuje hormony, takže ty pak nemohou plnit své obvyklé funkce.

Výzkumníci se zaměřili pouze na ženy, které neužívaly hormonální substituční terapie (HRT): mohli proto vyhodnotit pouze souvislost mezi přirozenou hladinou hormonů a rizikem vzniku CRC.

Ve Velké Británii je kolorektální karcinom čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubného nádoru: každoročně je diagnostikován přibližně u 41 600 britských občanů, z toho přibližně 18 400 jsou ženy. Asi 95 % případů CRC je ve Velké Británii diagnostikováno u osob starších 50 let (viz Pozn. překl.).

Hlavním autorem studie je dr. Neil Murphy, který pracuje jako epidemiolog na Imperial College London. Dr. Murphy vysvětlil: „Naše studie vůbec poprvé poukázala na vzájemnou souvislost mezi hladinou pohlavních hormonů, SHBG a riziko vzniku CRC, což nastolilo řadu otázek. Ačkoli bude zapotřebí dalšího výzkumu, abychom této souvislosti lépe porozuměli, již současné výsledky nabízejí neobvyklý pohled na biologii tohoto rozšířeného typu zhoubného nádoru. Sledováním hladiny hormonů u starších žen bychom jednoho dne mohli být schopni odlišit ženy s nižším a vyšším rizikem vzniku CRC, a na základě této informace jim nabídnout méně či více častá screeningová vyšetření.“

Výzkum finančně podpořily americké ústavy National Institutes of Health a National Heart, Lung, and Blood Institute.

Reference

  1. Murphy N, Strickler H et al. A prospective evaluation of endogenous sex hormone levels and colorectal cancer risk in postmenopausal women. Journal of the National Cancer Institute 2015. doi: 10.1093/jnci/djv210
  2. Women’s Health Initiative. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.

Poznámka překladatele

  • Epidemiologie kolorektálního karcinomu v České republice je podrobně diskutována na samostatné stránce.

Klíčová slova: kolorektální karcinom, estrogen, estron, pohlavní hormony vázající globulin (SHBG), hormonální substituční terapie (HRT)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU