Zdravý životní styl snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, potvrdila německá studie

13. 10. 2014 | Cancer Research UK


Němečtí vědci potvrdili, že dodržuje-li člověk alespoň dvě z pěti hlavních doporučení pro zdravý životní styl, může snížit své riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva.

Zdravý životní styl snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, potvrdila německá studie

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkumníci z Německého ústavu pro výzkum výživy (DIfE) v braniborské Postupimi na základě rozsáhlé studie dokázali, že čím více zdravých návyků si člověk osvojí, tím vyšší je šance, že se vyhne kolorektálnímu karcinomu (CRC) neboli rakovině tlustého střeva a konečníku.

Mezi pět doporučovaných opatření v rámci zdravého životního stylu patří pravidelný pohyb, udržování zdravé tělesné hmotnosti, nekuřáctví, omezení konzumovaného alkoholu a vyvážená strava.

Výsledky výzkumu, které byly právě publikovány v odborném časopise BMC Medicine [1], rovněž ukazují, že účinky těchto opatření se výrazněji projevují u mužů než u žen. V celosvětovém měřítku je kolorektální karcinom 3. nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a 2. nejčastějším zhoubným nádorem u žen (viz Pozn. překl.).

Více než polovina (55 %) nově diagnostikovaných případů CRC je každoročně zaznamenána v ekonomicky vyspělých zemích, tedy převážně v severní Americe a v západní Evropě. Dosavadní výzkum poukazuje na zjevnou souvislost mezi západním stylem života a výskytem CRC. Většina dosavadních studií se však izolovaně zaměřovala na jednotlivé faktory životního stylu (jako je např. konzumace červeného masa), nikoli na celkový vliv životního stylu na výskyt tohoto zhoubného onemocnění.

Autoři nové 12leté studie, která je součástí celoevropské studie EPIC [2], se zaměřili na údaje získané od 347 237 mužů a žen z 10 zemí, mezi nimiž bylo zaznamenáno 3 759 případů CRC.

Účastníkům studie byl přidělen vždy jeden bod za jeden z pěti zdravých návyků, které v rámci svého životního stylu dodržovali (nebo nula, pokud nedodržovali žádný z nich), čímž každý účastník získal souhrnné skóre v rozmezí 0–5. Bylo zjištěno, že kdo se řídil dvěma z uvedených doporučení, měl riziko vzniku CRC nižší o 13 %. Kdo dodržoval tři, čtyři nebo dokonce všech pět doporučení, měl riziko vzniku CRC nižší o 21 %, 34 %, resp. 37 %.

Hlavní autorka studie, dr. Krasimira Aleksandrova, doplnila, že pokud by všichni lidé dodržovali všech pět doporučení, dalo by se předejít vzniku přibližně 20 % případů CRC u mužů a asi 10 % případů CRC u žen.

Reference

  1. Aleksandrova K, Mazda Jenab H, et al. Combined impact of healthy lifestyle factors on colorectal cancer: a large European cohort study. BMC Medicine 2014. doi: 10.1186/s12916-014-0168-4
  2. EPIC – European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

Poznámka překladatele

  • Epidemiologie kolorektálního karcinomu v České republice je podrobně diskutována na samostatné stránce.

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, riziko vzniku zhoubného nádoru, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU