Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u mladých Evropanů roste o 6 % ročně, varuje nejnovější zpráva

23. 10. 2018 | Tisková zpráva UEG


Incidence kolorektálního karcinomu (CRC) v Evropě ve věkové skupině 20–39 let v období 2008–2016 rostla o 6 % ročně. Ukazují to nejnovější dostupná data [1].

Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u mladých Evropanů roste o 6 % ročně, varuje nejnovější zpráva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

K analýze trendů incidence CRC u mladých dospělých napříč Evropou za posledních 25 let byla použita data z 20 evropských národních onkologických registrů (viz Pozn.). V případě karcinomu tlustého střeva incidence v letech 1990–2008 rostla o 1,5 % ročně, avšak v období 2008–2016 o 7,4 % (!) ročně. V případě karcinomu konečníku byl zaznamenán roční nárůst incidence v období 1990–2016 o 1,8 %.

Ve věkové skupině 40–49 let celková incidence CRC od roku 2005 rostla o 1,4 % ročně.

U příležitosti každoročního setkání evropských expertů v oboru gastroenterologie (tzv. „UEG Week“), které se letos konalo ve Vídni, nejnovější analýzu představila dr. Fanny Vuiková, která působí v Erasmus University Medical Center v nizozemském Rotterdamu. Dr. Vuiková konstatovala: „Zatímco v severoamerické populaci mladých dospělých byl rostoucí výskyt CRC zdokumentován již dříve, v Evropě byly tyto informace neúplné. Nejnovější data z evropských onkologických registrů poukazují na znepokojivý trend, že incidence kolorektálního karcinomu roste i u mladých Evropanů.“

CRC je tradičně považován za onemocnění, které postihuje osoby starší 50 let. CRC je druhým nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním v Evropě [2]: každoročně je nově diagnostikován u přibližně 500 000 Evropanů, přičemž incidence je vyšší u mužů než u žen. Dosavadní studie poukazují na to, že CRC, který se vyvine v mladém věku, je ve srovnání se zhoubnými nádory tlustého střeva a konečníku u starších osob většinou agresivnější; zároveň je vyšší pravděpodobnost, že bude odhalen v pokročilém stadiu [3].

„Příčina tohoto vzestupného trendu zatím není známa, ačkoli se dá usuzovat, že by to mohlo souviset se stále více rozšířeným sedavým životním stylem, obezitou a špatnými stravovacími návyky: to vše jsou známé rizikové faktory pro vznik kolorektálního karcinomu,“ podotkla dr. Vuiková. „Bude zapotřebí nastavit takové screeningové strategie, které pomohou jednak předcházet vzniku CRC, jednak odhalovat již existující nádory v časném – tedy léčitelném – stadiu. Mohla by k tomu přispět jak lepší osvěta veřejnosti, tak další výzkum zaměřený na odhalení příčin tohoto znepokojivého trendu.“

Existují silné důkazy o tom, že screening kolorektálního karcinomu snižuje incidenci i mortalitu tohto zhoubného onemocnění. Většina evropských screeningových programů je však určena pro populaci starší 50 či 55 let. Napříč Evropou navíc existuje řada nerovností, ať už se týkají typu nabízeného screeningového vyšetření, míry účasti nebo míry detekce. Dr. Vuiková v závěru své prezentace uvedla: „Největší nárůst incidence byl pozorován u mladých dospělých ve věku 20–29 let. Má-li být zajištěna časná diagnóza a optimální výsledky léčby, je nezbytně nutné identifikovat skupinu mladých dospělých s vysokým rizikem vzniku CRC.“

Poznámka

  • Do analýzy byla zahrnuta data z následujících zemí (abecedně): Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Grónsko, Irsko, Island, Itálie, Katalánsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Ke stažení

Reference

  1. Vuik, F. et al. 2018. Increasing incidence of colorectal cancer in young adults in Europe. Prezentováno na UEG Week Vienna, 22. října 2018.
  2. ECIS - European Cancer Information System. 2018. Estimates of cancer incidence and mortality in 2018, for all cancer site. Available from WWW: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$1-AEE$2-All$4-1,2$3-All$6-0,14$5-2008,2008$7-7$0-0$CEstByCancer$X0_8-3$CEstRelativeCanc$X1_8-3$X1_9-AE28. [Accessed 18 September 2018].
  3. Campos FG. Colorectal cancer in young adults: A difficult challenge. World Journal of Gastroenterology 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i28.5041

Klíčová slova: kolorektální karcinom, incidence, mladí dospělí

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU