Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 3

Rakovina tlustého střeva a konečníku

zemi každoročně umírá. Obrázek 1: Výskyt (incidence) a úmrtnost (mortalita) zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České re...

Publikační výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Atanasov T, Májek O, Mužík J. Colorectal cancer incidence, mortality, and stage distribution in European countries in the colorectal...

Epidemiologie a výsledky screeningu kolorektálního karcinomu

portálu www.svod.cz [2]. Incidence a mortalita kolorektálního karcinomu Kolorektální kar...


Počet nalezených aktualit: 33

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

velmi pravděpodobně zpočátku naopak ke zvýšení incidence pokročilých stadií onemocnění (v literatuře je tento jev označován jako „harves...

Europacolon vyzývá členské státy EU ke zlepšení nízkých standardů péče

opatření, pak podle odhadů vzroste do roku 2015 incidence kolorektálního karcinomu o více než 22 %.“ Europacolon je první evropskou or...

Rakovina tlustého střeva je na celosvětovém vzestupu

studie odhalila, že incidence rakoviny tlustého střeva v mnoha zemích po celém světě roste. Autoři studie se ... Japonsko, Kuvajt a Izrael. Ve Slovinsku vzrostla incidence rakoviny tlustého střeva u mužů o 70 %, u žen o 28 %; v japonské prefektuře Mij... tlustého střeva, incidence...

Úmrtnost na rakovinu klesá, ale prevence pokulhává

na rakovinu v Evropské unii celkově klesá, incidence (výskyt) nádorových onemocnění v období 2002–2008 vzrostla z 2,1 mil. na 2,5 mi... Španělska a Velké Británie. Od roku 1975 incidence rakoviny tlustého střeva a konečníku v evropské populaci roste, a v roce 2008 j... nádorových onemocnění, incidence a mortalita nádorových onemocnění, kolorektální karci...

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

aktivita hraje významnou roli při snižování incidence (výskytu) některých zhoubných nádorů,“ tvrdí dr. Ala Alwan, který v WHO působí ...

Aspirin zřejmě snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu u lidí s Lynchovým syndromem

skupinami pozorován žádný rozdíl, co se týká incidence kolorektálního karcinomu. Ochranné účinky aspirinu se projevily až po delší ...

Na kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie

nádoru, zjistili, že u chudých mužů se vyšší incidence vyskytuje pouze u karcinomu konečníku, nikoli u zhoubných nádorů tlustého střev...

Global Colon Cancer Alliance (GCCA): nově založené sdružení bojující proti kolorektálnímu karcinomu

bylo prokázáno, že v populaci přistěhovalců se incidence kolorektálního karcinomu rychle vyrovná na úroveň nové domovské země. ... EuropaColon, kolorektální karcinom, celosvětová incidence a...

Američané zkoušejí nový typ neinvazivního testu na přítomnost kolorektálního karcinomu

mít velmi výrazný dopad na snížení mortality i incidence kolorektálního karcinomu,“ uvedl prof. Ahlquist. U skupiny 500 pacientů, k...

Nová genetická databáze možná přispěje ke kvalitnějšímu výzkumu kolorektálního karcinomu

se prodlužuje očekávaná délka života, roste také incidence kolorektálního karcinomu. Nejen kvůli výše uvedeným faktorům, ale i kvůli rost...

Pokles incidence CRC v USA zřejmě souvisí s vyšší mírou využívání kolonoskopie v posledních 10 letech

incidence CRC v USA zřejmě souvisí s vyšší mírou využívání kolonoskopie v posledních 10 l... v průběhu posledních 10 let zaznamenán pokles incidence kolorektálního karcinomu (CRC), což lze vysvětlit tím, že jako screeningová met... posledních 20 let, a dospěl k závěru, že pokles incidence CRC koreluje s tím, že v roce 2001 byly rozšířeny podmínky, za kterých je kolon...

Podaří se do roku 2025 snížit celosvětový počet předčasných úmrtí na nepřenosné nemoci o 25 %?

C, Parkin, D. M.: GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [online]. International Agency...

Ženy-kuřačky mají vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v porovnání s muži

lze nejbližší budoucnosti očekávat další nárůst incidence CRC,“ konstatovala prof. Gramová. „Na příčinnou souvislost mezi kouřením a vzni...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

statistik popisujících celosvětové trendy incidence a mortality nádorových onemocnění nová zpráva IARC ukazuje, že onkologická zátě...

Kolorektální screening opravdu funguje: nové důkazy o tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na kolorektální karcinom

registrů, které ukazují postupný pokles incidence pokročilého KRK, a dále postupný pokles úmrtnosti na KRK. U rakoviny prsu či pr...

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy

negativních jevů, jako je přechodně zvýšená incidence onemocnění a rostoucí náklady na jejich léčbu. Teprve po uplynutí dalších někol...

Brno jako střed evropské screeningové mapy

screeningem, každý byť nepatrný pohyb křivky incidence kolorektálního karcinomu směrem dolů. Kvalitní screening přitom není luxus, kte...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

zatímco v západoafrických zemích je vzácná [3]. Incidence kolorektálního karcinomu, který se kdysi v Japonsku vyskytoval spíše vzácně, vz...

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy

zvaní do preventivních screeningových programů, incidence většiny diagnóz, včetně těch nejrozšířenějších, je stabilizována, prodlužuje se...

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie

diagnostikován před 50. rokem věku – je incidence hereditárního CRC vyšší. Prevalence u adolescentů a u mladších dospělých však d...

Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí

screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karcinomu. Jak ovšem potvrdila metaanalýza švý...

Světový den boje proti rakovině: význam tělesné aktivity v prevenci zhoubných nádorů

2012 (IARC), Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Lyon, France, International Agency for...

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

odstraněny a tím dochází taktéž ke snížení incidence kolorektálního karcinomu. Přehledový článek zveřejněný v New England Journal o...

Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

traktu dohromady představují 23,4 % celkové incidence a 30,1 % celkové mortality zhoubných nádorů v Evropě. Z celkově pěti typů zhou...

Prevence a léčba závažných gastroenterologických onemocnění v Jihomoravském kraji

Českého statistického úřadu. Z nich vyplývá, že incidence kolorektálního karcinomu se stabilizovala a současně dochází k setrvalému snižo...

Stanovisko IARC ke screeningu kolorektálního karcinomu

ZN u žen; celosvětově tvoří téměř 10 % roční incidence ZN. Tomuto onemocnění však lze předcházet zdravým životním stylem a efektivním ... se screeningu neúčastnily. Co se týče snížení incidence kolorektálního karcinomu, množství důkazů pro gFOBT s rehydratací (vyšší senzit...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 ... onemocnění zemře 1 z 8 mužů a 1 z 11 žen. Incidence (výskyt) i mortalita (úmrtnost) zhoubných nádorů přitom celosvětově rychle rost... incidence zhoubných nádorů, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), GLOBOCAN 201...

Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u mladých Evropanů roste o 6 % ročně, varuje nejnovější zpráva

Incidence kolorektálního karcinomu (CRC) v Evropě ve věkové skupině 20–39 let v období 20... obrázek: depositphotos.com K analýze trendů incidence CRC u mladých dospělých napříč Evropou za posledních 25 let byla použita data z... karcinom, incidence, mladí ...

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

od roku 1980 v USA celková incidence i mortalita kolorektálního karcinomu (CRC) postupně klesá, což je z větší části...

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

a frakcionační režimy. Značné naděje na pokles incidence, a hlavně mortality na kolorektální karcinom jsou vkládány do screeningového pr...

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

o téměř 25 %. Podobný trend sledujeme i u incidence kolorektálního karcinomu, kde v poslední dekádě pozorujeme pokles o více než 25...

Onkologický profil ČR: Úmrtnost máme stále vyšší, než je průměr EU

obrázek: depositphotos.com Incidence onkologických onemocnění je v České republice vysoká, s výraznými regionálními ... nádory, incidence, mortalita, onkologická ...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

karcinomu (KRK). Z nich vyplynulo, že incidence tohoto onemocnění v posledních dvaceti letech klesla o více než 30 procent a je...