Skotští vědci: kolorektální screening odhaluje nádory v časnějším stadiu a s příznivější prognózou

4. 11. 2012 | Tisková zpráva britského National Cancer Research Institute


Při kolorektálním screeningu jsou zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku detekovány v časnějším stadiu, kdy jsou méně agresivní a tedy snadněji léčitelné ve srovnání s těmi, které jsou odhaleny mimo screening. Takové závěry prezentovali skotští vědci na konferenci britského Národního ústavu pro výzkum rakoviny (National Cancer Research Institute, NCRI), která se konala začátkem listopadu v Liverpoolu.

Skotští vědci: kolorektální screening odhaluje nádory v časnějším stadiu a s příznivější prognózou

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Nejnovější výzkum znovu potvrdil, že screening dokáže odhalit nádory v časnějším stadiu, a navíc se ukázalo, že nádory detekované v rámci screeningu mají méně agresivní biologické vlastnosti, které by mohly zvyšovat riziko jejich metastázování (šíření do ostatních částí těla). Příkladem takové vlastnosti je prorůstání nádoru do krevních cév v nejbližším okolí, jejichž prostřednictvím by se rakovina mohla snadno šířit dále do organismu.

Lékaři z Glasgowské univerzity (University of Glasgow) vyšetřili 394 skotských pacientů s kolorektálním karcinomem (rakovinou tlustého střeva a konečníku), z nichž 288 bylo diagnostikováno v rámci kolorektálního screeningu a zbývajících 106 mimo screeningový program.

Bylo zjištěno, že pacienti diagnostikovaní v rámci screeningu byli v průměru mladší, jejich onemocnění v době diagnózy bylo v časnějším stadiu, byli méně anemičtí (chudokrevní) a biologické vlastnosti jejich nádoru znamenaly nižší riziko metastáz.

U této skupiny pacientů byla také obecně zaznamenána nižší hladina zánětlivých markerů v krvi, tzv. modifikované glasgowské prognostické skóre (mGPS). Nedávno bylo prokázáno, že u pacientů s kolorektálním karcinomem znamená zvýšená hodnota mGPS horší prognózu onemocnění.

Hlavním autorem studie byl dr. David Mansouri, který doplnil: „Naše nová studie prokázala, že pacienti s kolorektálním karcinomem diagnostikovaní v rámci screeningu mají v době diagnózy nižší riziko vzniku metastáz, a navíc má jejich nádor často takové biologické charakteristiky, které zvyšují šanci pacienta na přežití. Je to další střípek do mozaiky našich vědomostí o výhodách kolorektálního screeningu, a možná v budoucnu takových střípků najdeme ještě více. V další fázi našeho výzkumu budeme tuto studii opakovat na větším počtu pacientů.“

Dr. Jane Copeová, ředitelka NCRI, poznamenala: „Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku je ve Velké Británii velmi vysoká – v současné době je zaznamenáváno více než 16 000 případů úmrtí ročně – a jen zhruba polovina pacientů přežije více než deset let od diagnózy onemocnění. Je však známo, že pokud je kolorektální karcinom odhalen ve velmi časném stadiu, šance na přežití je velmi vysoká a více než 90 % pacientů přežívá nejméně pět let. Časná diagnostika tak v tomto případě hraje zcela zásadní roli. Životy pacientů se nám daří zachraňovat i díky neustále přibývajícím poznatkům o tomto zhoubném onemocnění.“ Rakovina tlustého střeva a konečníku je ve Velké Británii třetím nejčastěji diagnostikovaným zhoubným nádorem: každoročně je v této zemi diagnostikováno více než 41 000 nových pacientů (Pozn.).

Poznámka překladatele

  • Epidemiologie kolorektálního karcinomu v České republice je podrobně diskutována na samostatné stránce.

Reference

  1. Mansouri, D., McMillan, D. C., Crighton, E. M., Horgan, P. G. (2012). A comparison of tumour and host prognostic factors in screen detected versus non-screen detected colorectal cancer; a contemporaneous study (conference abstract). 8th NCRI Cancer Conference, 4-7 November 2012, Liverpool, UK

Klíčová slova: kolorektální screening, rakovina tlustého střeva a konečníku, časná diagnóza, modifikované glasgowské prognostické skóre (mGPS)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU