Britové se pokoušejí vyvinout DNA test, který odhalí rakovinu tlustého střeva v časném stadiu

4. 3. 2011 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Výzkumníci pracující pro britskou organizaci Cancer Research UK zjistili, že vzor methylace DNA by mohl pomoci při diagnostice rakoviny tlustého střeva v raném stadiu. Výsledky svého výzkumu zveřejnili v odborném časopise Gut [1].

Britové se pokoušejí vyvinout DNA test, který odhalí rakovinu tlustého střeva v časném stadiu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkumníci pracující pro britskou organizaci Cancer Research UK zjistili, že vzor methylace DNA by mohl pomoci při diagnostice rakoviny tlustého střeva v raném stadiu. Výsledky svého výzkumu zveřejnili v odborném časopise Gut [1].

Vědci z Cambridge Research Institute podrobili pečlivému zkoumání 261 vzorků tkáně, které byly odebrány pacientům, u nichž se vyskytovaly buď nezhoubné polypy tlustého střeva nebo kolorektální karcinom.

Zjistili přitom, že methylace DNA u dvou genů – označovaných jako SFRP2 a IGF2 – je natolik charakteristická, že vzájemně rozliší zhoubné nádory a benigní polypy. Přesnost analýzy přitom přesahovala 90 %.

Methylace DNA je přirozený proces, který probíhá v každém živém organismu. Ve zdravých buňkách je methylová skupina navázána na DNA v místech, kde funguje jako „červená na semaforu“ a znemožní tak syntézu proteinů, které jsou zakódovány v takto označených genech. V rakovinných buňkách se však tento proces může zvrhnout. Methylace DNA může být příčinou vzniku a dalšího šíření nádoru, pokud zablokuje fungování důležitých ochranných genů.

Prvním autorem studie je dr. Ashraf Ibrahim, který vysvětlil: „V nádorových buňkách může dojít ke zmatení molekulárních signálů určujících, které geny budou či nebudou využity pro tvorbu proteinů. Podařilo se nám najít několik míst na DNA, kde dochází k narušení tohoto signálu, a dokázali jsme, že toto narušení souvisí se vznikem kolorektálního karcinomu.“

„Většina nádorů tlustého střeva a konečníku vzniká z benigních polypů, které se zvrhnou v nádorovou tkáň. Tato studie nám umožní daleko lépe porozumět molekulárním změnám, které stojí v pozadí vzniku kolorektálního karcinomu. Učinili jsme první krok v detekci molekulárních "indikátorů" rakoviny tlustého střeva – a možná se nám jednou podaří vyvinout jednoduchý DNA test, který by mohl v budoucnosti sloužit pro diagnostiku prvních náznaků tohoto onemocnění.“

Vědci také měřili množství enzymu označovaného jako DNMT3B, který se účastní methylace DNA. Bylo zjištěno, že koncentrace tohoto enzymu v odebraných vzorcích nádorů byla nejnižší ve fázi polypu a zvyšovala se s pokročilostí onemocnění. Zvýšené množství DNMT3B pak odpovídalo vyššímu stupni methylace DNA.

Dr. Lesley Walkerová z Cancer Research UK k výsledkům tohoto výzkumu poznamenala: „Jedná se o poměrně zásadní studii, která nám otvírá cestu k diagnostice kolorektálního karcinomu v časném stadiu, kdy je šance na vyléčení daleko vyšší než u pokročilého onemocnění. Výzkumníci Cancer Research se do značné míry podílejí na obrovském pokroku, který jsme ve Velké Británii zaznamenali v oblasti léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku: za posledních 40 let se pětileté přežití zdvojnásobilo. Metodika screeningu i léčby tohoto onemocnění se neustále zdokonaluje, ale přesto je stále zapotřebí dalšího výzkumu. Chceme-li vyvíjet co možná nejlepší metody pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, potřebujeme i studie tohoto typu.“

Reference

  1. Ibrahim A, Arends M, et al. Sequential DNA methylation changes are associated with DNMT3B overexpression in colorectal neoplastic progression. Gut 2011. doi: 10.1136/gut.2010.223602

Klíčová slova: methylace DNA, test DNA, polypy tlustého střeva, kolorektální karcinom

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU