90 % pacientů se vyléčí z rakoviny tlustého střeva, je-li objevena včas

23. 6. 2009 | Tisková zpráva britské National Cancer Intelligence Network


Ve Velké Británii byla nedávno zveřejněna statistika, ze které vyplývá, že devět z deseti pacientů se vyléčí z rakoviny tlustého střeva a konečníku, je-li onemocnění objeveno včas.

90 % pacientů se vyléčí z rakoviny tlustého střeva, je-li objevena včas

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Odborníci tak našli další pádný argument, proč je důležité, aby lidé s podezřelými příznaky navštívili lékaře a nechali se vyšetřit. Účelem je diagnostikovat případné nádorové onemocnění co možná nejdříve.

Tyto nejnovější statistické výsledky platí pro Velkou Británii, kde je společně zveřejnily National Cancer Intelligence Network (NCIN) a Northern and Yorkshire Cancer Registry and Information Service (NYCRIS). Závěry vyplývající z těchto statistik však lze jistě vztáhnout na celou Evropu.

Britští lékaři se domnívají, že za tuto dobrou zprávu vděčíme především dokonalejším operačním technikám. Ředitel NYCRIS, Prof. David Forman, dodal: „Je skutečně povzbudivé, že nyní dokážeme vyléčit více pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku, je-li jejich onemocnění diagnostikováno v časném stadiu. Z celkového pohledu však bohužel přežívá stále jen polovina pacientů s tímto onemocněním, což jen zdůrazňuje, jak důležité je rakovinu tlustého střeva a konečníku rozpoznat a začít léčit včas. Ve Velké Británii je více než 80 % případů kolorektálního karcinomu zaznamenáno u lidí starších 60 let. V prosinci 2009 bude kolorektální screening dostupný pro všechny lidi nad 60 let po celé Anglii, a budeme tak schopni zachytit změny, které by mohly být prvním příznakem rakoviny tlustého střeva a konečníku (viz Pozn. 1). Pilotní screeningové programy ukázaly, že více než polovina případů rakoviny zachycených ve screeningu jsou nádory v nejranějším stadiu. Je tedy opravdu důležité, aby se lidé účastnili screeningu, jakmile obdrží zvací dopis – může jim to zachránit život.“

Dr. Paul Finan je chirurg, který se specializuje na operace nádorů tlustého střeva a konečníku a zároveň je předsedou sekce NCIN, která se zabývá tímto onemocněním. Dr. Finan přidal své vysvětlení vynikajících statistických výsledků: „Z raného stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku se dnes vyléčí daleko více lidí proto, že máme k dispozici daleko dokonalejší chirurgické metody než dříve. Jedná se zejména o méně invazivní operační techniky, pacientům je poskytována lepší péče i v průběhu operace, jako je například důmyslnější anestezie. V neposlední řadě je to i dokonalejší zdravotní péče během přijetí do nemocnice a následného zotavování po operaci.“

NCIN analyzoval všechny případy rakoviny tlustého střeva a konečníku, které byly diagnostikovány v Anglii v letech 1996–2006 a procento pacientů, kteří přežili nejméně 5 let od diagnózy. Získaná čísla byla rozdělena podle čtyř fází nádorového onemocnění: Dukes A, B, C a D (viz Pozn. 2). Ve stadiu A je ve Velké Británii diagnostikováno pouze 13 % případů rakoviny tlustého střeva a konečníku. Je tedy nutné najít nějaký způsob, jak tento podíl zvýšit: jako nejschůdnější řešení se nabízí kolorektální screening. Zhruba 34 % případů bylo zaznamenáno do britského onkologického registru bez údaje o stadiu onemocnění.

Dr. Chris Carrigan, ředitel NCIN, ke statistickým výsledkům dodal: „Toto je první z mnoha zpráv, které NCIN plánuje sestavit. Některé z nich budou obsahovat detailní statistické údaje o nádorových onemocněních - například o stadiu onemocnění - které nikdy nebyly vyhodnoceny v celonárodním měřítku (viz Pozn. 3). Je známo, že většinu nádorových onemocnění lze úspěšně léčit, jsou li odhalena včas. Takové analýzy nám tedy umožní vyhodnotit, zda se daří zvyšovat podíl včas odhalených případů rakoviny. Jakmile budeme mít tyto informace, budeme moci dále zdokonalovat onkologickou péči. Budeme moci vyhodnotit, jaké typy nádorů jsou často diagnostikovány v pozdních stadiích, a budeme moci zaměřit své úsilí i případné celonárodní osvětové kampaně na tyto problémy.“

Poznámky překladatele

  1. V České republice je od ledna 2009 kolorektální screening zdarma dostupný lidem již od 50 let věku.
  2. Klasifikační systém Dukes zhruba odpovídá mezinárodnímu TNM klasifikačnímu systému, který se používá i v České republice: Dukes A = Stadium I (nejméně pokročilé), ... Dukes D = Stadium IV (nejvíce pokročilé).
  3. V České republice jsou detailní údaje o nádorových onemocněních již od roku 1977 uchovávány v Národním onkologickém registru a graficky znázorněné výsledky analýz jsou on-line dostupné komukoli na internetové adrese www.svod.cz.

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU