Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

29. 9. 2017 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Konference PREVON 2017 se konala dne 25. září 2017 v Praze a přinesla aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.

Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Konference se mimo jiné věnovala tématu screeningu kolorektálního karcinomu. Toto téma bylo představeno významnými odborníky, rozebrány byly slabé a silné stránky tohoto programu z pohledu aktuálních datových zdrojů. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů.

Konference měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány byly stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Šlo o témata zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politickou reprezentaci. Jedním z cílů konference bylo moderovat výměnu zkušeností všech těchto skupin, které se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají Konference PREVON 2017 proběhla jako součást mezinárodní konference European Digestive Cancer Days (EDCD), která navázala na předchozí úspěšnou sérii konferencí European Colorectal Cancer Days.

Bližší informace naleznete na webových stránkách https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=2017.

Klíčová slova: screening kolorektálního karcinomu, preventivní programy, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU