Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 1

Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku

protinádorová chemoterapie, léčba ozařováním (radioterapie), své místo má i cílená biologická léčba tzv. monoklonálními protilátkami. Velk...


Počet nalezených aktualit: 3

Klinická studie prověří novou metodu léčby kolorektálního karcinomu

„radioembolizace“, což je jedna z forem vnitřní radioterapie, která využívá krevní zásobení nádoru, aby v tomto případě zasáhla co nejvíce m...

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

však moderní cílené léčby a imunoterapie. Také radioterapie může nabídnout nové techniky a frakcionační režimy. Značné naděje na pokles inc... bevacizumab, inhibitory EGFR, imunoterapie, radioterapie...

Kolorektální karcinom: nové možnosti léčby a důraz na screening

Po měsíčním zotavení po operaci následovala radioterapie a chemoterapie. „Samotné období léčby, které trvalo půl roku, pro mě bylo nároč...