Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 2

Cetuximab prodlužuje přežití některých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

karcinomu. Jedná se o směs leukovorinu, fluorouracilu a irinotekanu. Zkratka pochází z anglických výrazů FOL = folic acid (leu...

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

karcinom, screening, dědičné syndromy, fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab, inhibitory EGFR, imunoterapie,...