Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

9. 6. 2017 | prolekare.cz


Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění a bohužel jednou z vedoucích příčin mortality spojené s onkologickým onemocněním. V řadě případů mohl být nádor odhalen dříve, tedy u zatím asymptomatických pacientů, a mnohdy ještě v kurabilním stadiu.

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Několik randomizovaných kontrolovaných studií jasně poukázalo na nižší mortalitu u pacientů, kteří podstoupili screeningové vyšetření. Některé ze screeningových metod mohou odhalit prekancerózní polypy, jež mohou být efektivně odstraněny a tím dochází taktéž ke snížení incidence kolorektálního karcinomu.

Přehledový článek zveřejněný v New England Journal of Medicine [1] je zaměřen na možnosti screeningu u pacientů s průměrným rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu a také na strategie zahájení a ukončení těchto programů.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Inadomi JM. Screening for Colorectal Neoplasia. New England Journal of Medicine 2017; 376(2): 149–156. doi: 10.1056/NEJMcp1512286.

Klíčová slova: kolonoskopie, flexibilní sigmoideoskopie, test okultního krvácení do stolice, TOKS, CT kolonografie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU