Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 5

Dostal(a) jste pozvánku na vyšetření?

si udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS). Tento test je běžně k dostání u praktických lékařů, pro ženy i u gynekologů, ...

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku

testem okultního krvácení do stolice (zkráceně TOKS) a screeningovou kolonoskopií. Každý člověk starší 50 let by měl začít vážně př...

Sběr dat

testem na okultní krvácení ve stolici (TOKS) a tedy nálezy ve screeningu, je vhodné uvádět i takto nalezené abno...

Screeningový proces

možnosti screeningového procesu: opakovaný TOKS, screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu. 1. TOKS V ...

Kolonoskopie nebo TOKS: jak se objednat?

nebo TOKS: jak se... nebo TOKS: jak se... bezplatný test okultního krvácení do stolice (TOKS) (50–54 let věku: 1× ročně; od 55 let výše: 1× za dva roky) vypíše žádanku na...


Počet nalezených aktualit: 19

Kolorektální screening

testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Lidé starší 50 let se tak mohou ro...

Test okultního krvácení do stolice (TOKS) může někdy v létě selhat

okultního krvácení do stolice (TOKS) může někdy v létě selh... test okultního krvácení do stolice (iTOKS). Tento test detekuje stopy krve ve vzorku lidské stolice, což může být známka ... test okultního krvácení do stolice (iTOKS...

Stanovení sérových markerů jako alternativní metoda detekce kolorektálního karcinomu?

testu okultního krvácení do stolice (iTOKS). Navrhovaná metoda je stejně účinná jako iTOKS, tvrdí autoři studie, která byl... kolorektální screening založen na guajakovém (gTOKS) nebo imunologickém (iTOKS) testu okultního krvácení do stolice: pacienti, jej... test okultního krvácení do stolice (iTOKS), rakovina tlustého střeva a k...

Fatalismus jako životní postoj, který snižuje účast na onkologickém screeningu

dotazníků pak byly porovnány s mírou účasti na TOKS (Pozn. 2). Bylo zjištěno, že u mužů i u žen s vyšším socioekonomickým stat...

Kolorektální screening má potenciál zachraňovat životy

I pouhý test okultního krvácení do stolice (TOKS) v mnoha případech dokáže odhalit zhoubné onemocnění ještě v bezpříznakovém sta... výhradně na testu okultního krvácení do stolice (TOKS) ve dvouletém intervalu. Do budoucna se v Anglii uvažuje o endoskopickém vy... a konečníku, kolorektální karcinom, screening, TOKS, screeningová kolonoskopie, ...

Kolorektální screening opravdu funguje: nové důkazy o tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na kolorektální karcinom

buď v testu okultního krvácení do stolice (TOKS), kdy je vzorek stolice testován na přítomnost krve, nebo v endoskopii, kdy je ... screening, test okultního krvácení do stolice (TOKS), endoskopie, endoskopické ...

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy

poskytnout testy na skryté krvácení do stolice (TOKS) a případně je odeslat na kolonoskopické vyšetření. Zároveň je účast na screeni...

20letá historie screeningu kolorektálního karcinomu v ČR

guajakovém testu skrytého krvácení do stolice (gTOKS), který nabízeli praktičtí lékaři; v případě pozitivity byl pacient odeslán na ...

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy

mezi testem na okultní krvácení do stolice (TOKS) nebo primární screeningovou kolonoskopií. Podle expertních odhadů dosáhlo pokr... test okultního krvácení do stolice (TOKS...

Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu

test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém in... test okultního krvácení do stolice (iTOKS) vykazuje u průměrně rizikové populace vysokou senzitivitu na kolorektální karc... krvácení do stolice (označovány zkratkou iTOKS, popř. FIT z anglického faecal immunochemical test) mají hned několik výhod ve ... karcinomu, test okultního krvácení do stolice (TOKS), imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS, FIT...

Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data

test na okultní krvácení ze stolice (TOKS) lze vyžádat přes praktické lékaře a gynekology. V případě potřeby, že je pa... koloskopie, test okultního krvácení do stolice, TOKS...

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

test okultního krvácení do stolice, TOKS, CT...

Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

než test okultního krvácení do stolice (TOKS), který je běžně používán v současnosti. Protože screening fekální mikrobiální ...

Test na rakovinu do schránek. Češi dostanou zkumavky na stolici

karcinom, prevence, test na okultní krvácení (TOKS...

Prevence a léčba závažných gastroenterologických onemocnění v Jihomoravském kraji

založený na testu okultního krvácení do stolice (TOKS) a stále častěji na koloskopii. V lednu 2014 bylo pojišťovnami zahájeno adres... koloskopie, test okultního krvácení do stolice, TOKS,...

Stanovisko IARC ke screeningu kolorektálního karcinomu

Úvod 2 Testy okultního krvácení do stolice (TOKS) 2.1 Prospěšné účinky gTOKS 2.2 Prospěšné účinky FIT 2.3 Poměr ... guajakový test okultního krvácení do stolice (gTOKS), imunochemický test okultního krvácení do stolice (FIT), CT kolonografie, vir...

Propad v prevencích je znatelný, snad se podaří dohnat

screeningový test na okultní krvácení (TOKS), screeningová ...

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

v roce 2020 počet provedených screeningových TOKS o 16,8 %, a screeningových kolonoskopií o 12,0 %. Ve srovnání s rokem 2019 pok...