Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 5

Prevence nádorových onemocnění

Primární prevence si klade za cíl pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci r... nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové fa...

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

je nejlepším způsobem, jak se vyhnout rakovině, primární prevence: „Výskyt kolorektálního karcinomu lze dramaticky omezit tím, že se lidé budou v...

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic

primární prevence a praktických lékařů, kteří by v tomto ohledu měli hrát hlavní roli, je ve zdra...

Prausová: První varovné signály nádorového onemocnění musí umět každý jako násobilku

ale ty nejsou samospasitelné. Klíčová je proto i primární prevence a pravidelné návštěvy praktického lékaře, který může zachytit první symptomy on...

Jak se vypořádat s nárůstem nádorů zažívacího traktu?

široké veřejnosti, zlepšení screeningu a primární prevence. Právě nezdravý životní styl se ukazuje být velmi podstatným rizikovým faktore...