Užívání antikoncepčních pilulek nezvyšují celkové riziko vzniku rakoviny, naopak před některými typy zhoubných nádorů chrání, tvrdí skotští vědci

22. 3. 2017 | Tisková zpráva Aberdeenské univerzity


Užívání antikoncepčních pilulek snižuje u žen riziko vzniku některých zhoubných nádorů, a to dokonce desítky let po ukončení užívání těchto pilulek. K takovému závěru dospěli výzkumníci z Aberdeenské univerzity ve Skotsku.

Užívání antikoncepčních pilulek nezvyšují celkové riziko vzniku rakoviny, naopak před některými typy zhoubných nádorů chrání, tvrdí skotští vědci

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Nejnovější výsledky poukazují na to, že riziko vzniku kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku), karcinomu endometria (rakoviny děložní sliznice) a karcinomu ovaria (rakoviny vaječníku) je nižší u žen, které někdy v životě užívaly antikoncepční pilulky, ve srovnání s těmi, které tyto pilulky nikdy neužívaly. Závěry studie byly publikovány v odborném časopise American Journal of Obstetrics and Gynaecology [1]. Jedná se o dosud nejdéle probíhající studii na světě, která se zabývá účinky užívání antikoncepčních pilulek.

Studie se zabývala také otázkou, zda užívání antinkoncepčních pilulek v reprodukčním věku nezvyšuje u žen riziko výskytu všech typů zhoubných nádorů v pozdějším věku – tedy v období, kdy je riziko vzniku zhoubných nádorů obecně vyšší pro celou populaci.

Studii nazvanou Oral Contraception Study zahájilo britské Královské kolegium praktických lékařů (Royal College of General Practitioners) již v roce 1968. Již od samého počátku bylo primárním cílem studie bylo zkoumání dlouhodobých účinků antikoncepčních pilulek na zdraví žen.

Nejnovější výzkum vedla dr. Lisa Iversenová z Ústavu aplikovaných zdravotních věd (Institute of Applied Health Sciences) Aberdeenské univerzity ve Skotsku. Studie zahrnovala přes 46 tisíc žen, které byly sledovány až 44 let, což úhrnem představovalo více než 1,2 mil. člověkoroků sledování. Dr. Iversenová konstatovala: „Protože studie probíhá již od konce 60. let, můžeme se zaměřit na velmi dlouhodobé účinky spojené s užíváním antikoncepčních pilulek – jsou-li vůbec nějaké. Zatím jsme zjistili, že uživatelky antikoncepčních pilulek mají nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu, karcinomu endometria a karcinomu ovaria. Ochranný účinek, který připisujeme užívání pilulek, trvá ještě nejméně 30 let poté, co žena přestane tuto formu antikoncepce užívat.“

„Zajímalo nás také, jaká bude bilance všech typů zhoubných nádorů u žen, které někdy užívaly antikoncepční pilulky, v pozdějším věku. V této souvislosti jsme nezjistili žádný důkaz o zvýšeném riziku vzniku zhoubných nádorů u stárnoucích žen,“ upřesnila dr. Iversenová. „Tyto výsledky celosvětově nejdéle probíhající studie účinků antikoncepčních pilulek jsou povzbudivé. Ženy užívající antikoncepční pilulky nejenže nemají celkově zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru v pozdějším věku, ale zároveň protektivní účinek těchto pilulek ve smyslu snížení rizika vzniku některých zhoubných nádorů trvá nejméně 30 let.“

Reference

  1. Iversen L, Sivasubramaniam S, Lee AJ, Fielding S, Hannaford PC. Lifetime cancer risk and combined oral contraceptives: the Royal College of General Practitioners' Oral Contraception Study. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2017; 216(6): 580.e1–580.e9. doi: 10.1016/j.ajog.2017.02.002

Klíčová slova: antikoncepční pilulky, karcinom endometria, rakovina děložní sliznice, kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, karcinom ovaria, rakovina vaječníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU