GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi

13. 12. 2012 | ecancer.org


V odborném časopise The Lancet byla právě zveřejněna Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) – dosud nejrozsáhlejší systematická studie, která popisuje globální distribuci a příčiny širokého spektra nejčastějších onemocnění, úrazů a rizikových faktorů.

GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Výsledky studie GBD 2010 [1] ukazují, že na infekční choroby, onemocnění rodiček, novorozenců a malých dětí ani na podvýživu se dnes neumírá v takové míře, jako tomu bylo před 20 lety.

Naopak vzrostl podíl mladých lidí a lidí ve středním věku, kteří umírají v důsledku různých onemocnění či zranění; převládající příčinou úmrtí a zdravotní neschopnosti na celém světě se stávají nepřenosné nemoci, jako je zejména rakovina či srdeční choroby.

Od roku 1970 na celém světě u mužské i ženské populace mírně vzrostla očekávaná délka života, lidé však žijí delší dobu s nějakým zraněním či onemocněním.

Na studii déle než pět let pracovalo 486 autorů z 50 různých zemí a je to skutečně první systematické a komplexní hodnocení celosvětových údajů o nemocech, zraněních a rizikových faktorech od roku 1990, kdy Světová banka zadala první globální studii o zátěži nemocemi.

Záběr studie se od té doby značně rozšířil: v nejnovější studii je analyzováno více onemocnění, typů zranění a rizikových faktorů než kdy předtím, a poprvé v historii byly údaje generovány pro různé časové okamžiky: to umožnilo vědcům sledovat, k jakým změnám v globálním zdraví docházelo v průběhu dvou uplynulých desetiletí.

Studii koordinoval americký Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) při University of Washington a podílely se na ní desítky dalších renomovaných pracovišť a organizací, jako je např. australská Queenslandská univerzita (University of Queensland), japonská Tokijská univerzita (University of Tokyo), britská Imperial College London, americká Harvard School of Public Health a v neposlední řadě i Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO).

Dr. Chris Murray, ředitel IHME, konstatoval: „Lidé s rozhodovacími pravomocemi, vedoucí činitelé ve zdravotnictví, vědci a informovaní občané nyní mají možnost prozkoumat detailní zprávu o světovém zdraví, porovnat nemoci, úrazy a rizikové faktory – a v souvislosti s danou lokalitou, časovým obdobím a věkovou skupinou porozumět tomu, co v největší míře přispívá k nemocnosti a úmrtnosti celosvětové populace.“

GBD 2010 je tvořena sedmi články [2–8], z nichž každý obsahuje přehledné shrnutí obrovského množství dat týkajících se různých aspektů studie; data jsou přitom tříděna s přihlédnutím k jednotlivým zemím i světovým regionům, rozdílům mezi muži a ženami a různým věkovým skupinám. Autoři studie a další experti doplnili studii osmi články ve formě komentářů.

Dr. Richard Horton, šéfredaktor časopisu The Lancet, označil studii za „nesmírně významný příspěvek k tomu, abychom dokázali porozumět současným a budoucím zdravotnickým prioritám pro jednotlivé země i pro globální společenství.“

Margaret Chanová, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace (WHO), ve svém komentáři ke studii napsala, že WHO „vřele uvítala GBD 2010“, zatímco Jim Yong Kim, prezident Světové banky, ve svém komentáři konstatoval, že „podobně jako její předchůdci i nová, metodologicky aktualizovaná studie GBD 2010 představuje významný milník v poznatcích o globálním zdraví a přispěje k přijetí zdravotnických opatření založených na přesvědčivých důkazech. V následujících letech budeme moci podle výsledků GBD 2010 nastavovat zdravotní politiku, plánovat léčebné výdaje a zasvěceně diskutovat o vyhlídkách do budoucna.“

GBD 2010 byla publikována ve zvláštním vydání časopisu The Lancet; je to historicky poprvé, co bylo celé vydání tohoto časopisu věnováno jediné studii.

Některé výstupy jsou formou interaktivních grafů a obrázků zveřejněny na stránce http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/regional.

Onkologická zátěž

Jeden z článků [3] detailně analyzuje příčiny úmrtí v globálním i regionálním měřítku. Byla zjištěna mj. následující fakta:

 • V roce 2010 na rakovinu celosvětově zemřelo 8 milionů lidí, což je o 38 % více než v roce 1990. Z těchto úmrtí bylo 1,5 milionu (19 %) způsobeno rakovinou průdušnice, průdušek a plic.
 • U žen ve věkové skupině 15–49 let jsou rakovina prsu a rakovina děložního čípku příčinou 4,2 % případů úmrtí (viz Pozn.).
 • V roce 2010 byl kolorektální karcinom 19. nejčastější příčinou úmrtí (v roce 1990 byl v témže žebříčku na 21. místě) (viz Pozn.).

Poznámky překladatele

Reference

 1. Global Burden of Disease (GBD) 2010 study. The Lancet (2012). Available from: http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease
 2. Wang, H. et al. (2012). Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61719-X
 3. Lozano, R. et al. (2012). Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61728-0
 4. Salomon, J. A. et al. (2012). Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the Global Burden of Disease Study 2010 The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61680-8
 5. Salomon, J. A. et al. (2012). Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010 The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61690-0
 6. Vos, T. et al. (2012). Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61729-2
 7. Murray, C. J. L. et al. (2012). Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61689-4
 8. Lim, S. S. et al. (2012). A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61766-8
 9. Global Burden of Disease study (Institute for Health Metrics and Evaluation)

Klíčová slova: nepřenosné nemoci, globální zátěž nemocemi, Světová zdravotnická organizace (WHO), Institute for Health Metrics and Evaluation (IHMO)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU