Aspirin v nízkých dávkách možná snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva

16. 9. 2010 | Cancer Research UK


Užívání nízkých dávek aspirinu může zabránit vzniku rakoviny tlustého střeva. Naznačují to výsledky nové studie, která byla provedena na skotské University of Edinburgh.

Aspirin v nízkých dávkách možná snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Z řady dosavadních studií vyplývá, že lidem, kteří pravidelně užívají aspirin, zřejmě hrozí nižší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Vědci se však stále pokoušejí určit, jaká dávka aspirinu je nejúčinnější. Polykání aspirinu totiž není bez rizik, neboť dlouhodobé užívání tohoto léku může zvyšovat pravděpodobnost gastrointestinálního krvácení (tzn. krvácení do trávicího traktu).

Nejnovější studie, která byla právě publikována v odborném časopise Gut, zkoumala téměř 2300 pacientů s kolorektálním karcinomem a téměř 3000 zdravých osob. Účastníci studie vyplnili dotazník o svých stravovacích návycích a o svém životním stylu. Jednou z otázek bylo i to, zda užívají aspirin – a pokud ano, jak často.

Ve skupině pacientů s rakovinou tlustého střeva užívalo 15,5 % osob aspirin v nízkých dávkách (75 mg). Ve skupině zdravých dobrovolníků užívalo aspirin 18 % osob. Detailní analýzou poskytnutých údajů bylo zjištěno, že užívání jakéhokoli nesteroidního protizánětlivého léku (NSAID) – tedy nejen aspirinu – je spojeno s nižším rizikem vzniku zhoubného nádoru.

Ze studie vyplývá, že každodenní užívání aspirinu v nízkých dávkách znamená snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva až o 22 %. Užívání NSAID předtím, než byl kolorektální karcinom diagnostikován, však nemá žádný vliv na přežití pacientů s tímto onemocněním. Výzkumníci dospěli k závěru, že ke snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku není nutné dlouhodobě užívat aspirin ve vysokých dávkách.

Yinka Ebová z britské organizace Cancer Research UK k výsledkům studie poznamenala: „Z tohoto výzkumu vyplývá, že pravidelné užívání malého množství aspirinu by mohlo mít ochranný účinek proti rakovině tlustého střeva. Neznamená to však, že bychom teď všichni měli začít polykat prášky, neboť rizika takového počínání mohou převážit nad přínosy. Bude ještě potřeba uskutečnit rozsáhlejší studie, které potvrdí či vyvrátí tyto závěry. Dřívější výzkumy ukazovaly, že riziko vzniku kolorektálního karcinomu je sníženo dlouhodobým užíváním aspirinu ve vysokých dávkách. Výsledky této nejnovější studie jsou ještě povzbudivější, neboť to vypadá, že aspirin má ochranný účinek i v nižších dávkách, které jistě napáchají v organismu méně škod.“

Reference

  1. Din FVN, Theodoratou E, et al. Effect of aspirin and NSAIDs on risk and survival from colorectal cancer. Gut 2010. doi: 10.1136/gut.2009.203000

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, aspirin, nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDS)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU