Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 11

Častější výskyt kolorektálního karcinomu u mužů je dán geneticky

vývoj a morfologické změny endoteliálních buněk. Mutace na tomto genu byly již v předchozích studiích spojovány s nádorovým onemoc...

Vědci vypátrali příčinu rezistence rakoviny tlustého střeva vůči cílené léčbě

Mutace v genu označovaném jako KRAS způsobují, že buňky zhoubných nádorů tlustého stře... rezistentních buňkách se nahromadily změny (mutace) v jejich genu KRAS. Ve zcela nezávislé studii [2] se dr. Luis Diaz se svým ...

Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku jsou geneticky totožné

že 16 % odebraných vzorků vykazovalo hypermutace (jev, kdy je počet genetických mutací abnormálně vysoký, neboť jsou narušeny no...

Nejdřív chemoterapie, potom operace? Britové testují nový postup léčby CRC

pouze na nádory, jejichž gen K-ras není pozměněn mutacemi. Nejprve tedy vědci chtěli zjistit, zda je možné zjistit mutační status genu ...

Nově odhalený podtyp CRC je agresivní a neodpovídá na léčbu cetuximabem

na to, že je důležité hledat nejen specifické mutace, ale také se zaměřit na aktivitu některých genů. Přežití CRC ve Velké Británii ...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

nádoru. Došli přitom k závěru, že náhodné mutace (nebo lidově řečeno „smůla“) „z velké části přispívají ke vzniku zhoubných nádo...

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie

dokáže identifikovat jedince s vysoce rizikovými mutacemi a umožnit jim včas učinit preventivní opatření, jako je zejména úprava životn...

Mezinárodní studie odhalila čtyři různé typy kolorektálního karcinomu

jaký byl kdy sestaven: hodnoceny byly genetické mutace, aktivita genů, aktivace imunitního systému, buněčný metabolismus, typ nádor...

Přelomová britská studie detailně popisuje genetické příčiny kolorektálního karcinomu

bude zapotřebí dalšího výzkumu, neboť zmiňované mutace jsou velmi vzácné: každá z nich se v kohortě více než 1000 pacientů vyskytla je... karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, mutace, genetické faktory, rodinná a...

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

mutace, multigenové testování, kolorektální karc...

CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

vyvinuli krevní test, který vyhodnocuje nejen mutace v 16 genech, u nichž je známa souvislost se vznikem zhoubných nádorů (ZN), ale ...