Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 13

Prevence nádorových onemocnění

zásad správné výživy a pravidelná tělesná aktivita pomáhají snižovat riziko návratu choroby. Tato doporučení jsou založena na...

Úmrtnost na rakovinu klesá, ale prevence pokulhává

rizikové faktory jsou spolu vzájemně propleteny (tělesná aktivita je většinou tím nižší, čím vyšší je BMI – a naopak zvýšená tělesná aktivita brá...

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

životní návyky, jako je například zvýšená tělesná aktivita, dalo by se předejít až třetině úmrtí na nádorová onemocnění; v dnešní době umí... zemřelo přibližně 610 000 mužů a žen [1]. „Tělesná aktivita hraje významnou roli při snižování incidence (výskytu) některých zhoubných nádo... den boje proti rakovině, tělesná aktivita, onkologická prevence, Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní agent...

Souvislost mezi stravou a rakovinou tlustého střeva: vliv masa a vlákniny

od roku 2007, nijak nezměnily závěry o tom, že tělesná aktivita prokazatelně snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu, a že nadbytečný tě...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého st... Tělesná aktivita prokazatelně snižuje úmrtnost na zhoubné nádory prsu a tlustého střeva, zatímc... zaměřující se na biomarkery naznačovaly, že tělesná aktivita má blahodárný účinek na hladinu inzulinu, potlačuje záněty a možná i zlepšuje i... tělesná aktivita, karcinom prsu, rakovina prsu, kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva ...

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti

výrobků a také vysoká tělesná hmotnost, zatímco tělesná aktivita a strava bohatá na vlákninu toto riziko snižuje. Nadváha či obezita a vyšší spo...

Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podtypu CRC

s jistou molekulární charakteristikou; naopak tělesná aktivita snižuje riziko vzniku tohoto typu karcinomu. Závěry nejnovějšího výzkumu byly p... riziko zvyšuje, tělesná aktivita jej snižuje. Nově zjištěné závěry se shodují s předchozími výzkumy, které ...

Zdravý životní styl před diagnózou kolorektálního karcinomu může zlepšit přežití pacientů

College London. Vyvážená strava, pravidelná tělesná aktivita a udržování zdravé tělesné hmotnosti podle nich souvisí s vyššími hodnotami pře...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných ná... rizika kardiovaskulárních onemocnění je zvýšená tělesná aktivita spojována s nižším rizikem vzniku karcinomu tlustého střeva, prsu, děložní sliz... „U všech lidí dbajících na své zdraví by se tělesná aktivita měla stát běžnou součástí zdravého životního stylu a onkologické prevence.“... tělesná aktivita, karcinom tlustého střeva, karcinom prsu, karcinom endometria, prevence n...

Světový den boje proti rakovině: význam tělesné aktivity v prevenci zhoubných nádorů

vzkaz podaří rozšířit mezi ještě více lidí.“ Tělesná aktivita není jen účinnou formou prevence vzniku zhoubných nádorů. Přibývá důkazů [2], ž... tělesná aktivita, prevence nádorových onemocnění, Mezinárodní unie proti rakovině (UICC), Světov...

Životní styl ovlivňuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu více než dědičná predispozice

faktory, což jsou mj. stravovací zvyklosti, tělesná aktivita, index tělesné hmotnosti, konzumace alkoholu či rodinná anamnéza CRC. V pods...

Prevence kolorektálního karcinomu: nejnovější aktualizace doporučení pro úpravu životního stylu

vzniku tohoto onemocnění hraje významnou roli tělesná aktivita. Zajímavým zjištěním však bylo, že protektivní efekt tělesné aktivity neplatí p... masné výrobky, alkohol, tělesný tuk, výška, tělesná aktivita...

Cvičení zřejmě omezuje růst zhoubných nádorů tlustého střeva

vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT), tělesná aktivita, fyzicky aktivní životní st...