Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 22

Prevence nádorových onemocnění

přiměřenou hmotnost. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku mnoha typů rakoviny, mj. rako...

Kolorektální screening

léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů: rakoviny děložního čípku,...

Úmrtnost na rakovinu klesá, ale prevence pokulhává

editorů. „Vždy však budeme potřebovat spolehlivé důkazy, než budeme moci zavádět nové strategie pro prevenci nádorových onemo...

Užívání multivitamínů nemá žádný vliv na další osud pacientů s rakovinou tlustého střeva

– rakovinu nevyjímaje – a to navzdory tomu, že důkazy o účinnosti multivitamínů v tomto ohledu jsou přinejmenším rozpor...

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

a diagnostiky kolorektálního karcinomu. Vědecké důkazy jasně ukazují, že screening může výrazně napomoci při časné detekci kolorektá... neevropských zemí pečlivě prozkoumalo dosavadní důkazy o účinnosti kolorektálního screeningu a dosáhlo vzájemné shody na doporučeních ...

Aktivním životním stylem lze předcházet polypům, které se mohou zvrhnout v rakovinu tlustého střeva

se ale jako první zaměřila na všechny dosavadní důkazy a ukázala, že nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto jevu je snížení rizika vz...

Souvislost mezi stravou a rakovinou tlustého střeva: vliv masa a vlákniny

přezkoumali všechny dosavadní publikované důkazy o rizikových faktorech pro vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku, a přid...

Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva

výsledky přinášejí nezvratné důkazy o tom, že odstranění těchto polypů je z dlouhodobého hlediska přínosem, a znovu...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

a možná i zlepšuje imunitu. Nejpřesvědčivější důkazy byly pozorovány u pacientek s rakovinou prsu: v souvislosti s tělesnou a...

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti

již dříve zveřejnil přesvědčivé důkazy o rizikových faktorech pro vznik rakoviny prsu a rakoviny tlustého střeva a ko...

Pracovní stres nesouvisí s rizikem vzniku rakoviny, tvrdí autoři evropské studie

pití – a u těchto faktorů existují jasné důkazy o zvýšení rizika vzniku rakoviny. Nejlepším způsobem, jak snížit své riziko vzn...

Ženy-kuřačky mají vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v porovnání s muži

studie jako první přinesla důkazy o tom, že kuřačky jsou více ohroženy vznikem kolorektálního karcinomu (CRC), by...

Kolorektální screening opravdu funguje: nové důkazy o tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na kolorektální karcinom

screening opravdu funguje: nové důkazy o tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na kolorektální karci... 73 % – a u žen je dokonce udáván pokles o 82 %. „Důkazy již nemohou být jasnější,“ uvedl prof. Autier, „a je proto velmi smutné, že mez...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

měřítku. V praxi o tom svědčí vědecké důkazy, které jednoznačně poukazují na pokles incidence konkrétních typů rakoviny po z...

Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní?

pro člověka“. Experti našli jen omezené důkazy o tom, že konzumace červeného masa vyvolává u lidí zhoubné nádory, avšak na dru...

Existuje příčinná souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem zhoubných nádorů

souvislost“ v tomto případě znamená, že existují důkazy o tom, že konzumace alkoholu přímo způsobuje vznik zhoubných nádorů. Přehle...

Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů

2002 tatáž skupina výzkumníků podala přesvědčivé důkazy o tom, že nadměrná hmotnost zvyšuje riziko zhoubných nádorů tlustého střeva, jí...

Prevence kolorektálního karcinomu: nejnovější aktualizace doporučení pro úpravu životního stylu

karcinomu prsu. Všechny takto nashromážděné důkazy jsou analyzovány a interpretovány skupinou odborníků z několika různých zemí, a...

Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

nádorů jícnu jsou nákladné a neefektivní: důkazy z USA poukazují na to, že prostřednictvím současných screeningových metod, kter...

Lidé s pokročilým onemocněním dásní mají vyšší riziko vzniku některých typů zhoubných nádorů

nedávno publikované studie přinesly další důkazy o souvislosti mezi periodontitidou a zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů. ... obrázek: depositphotos.com Další důkazy o spojitosti mezi závažným onemocněním dásní a rizikem vzniku rakoviny Údaje s...

Stanovisko IARC ke screeningu kolorektálního karcinomu

(FIT), CT kolonografie, virtuální kolonoskopie, důkazy,...

Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u mladých Evropanů roste o 6 % ročně, varuje nejnovější zpráva

tohoto znepokojivého trendu.“ Existují silné důkazy o tom, že screening kolorektálního karcinomu snižuje incidenci i mortalitu toh...