Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 5

Kontakt

republice odborně garantuje Komise MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu. Podpora projektu kolorektum.cz Česká g...

Sběr dat

dat (viz Obrázek). Informační podporu pro screening kolorektálního karcinomu v ČR připravuje IBA LF MU ve spolupráci s Národním screeningovým centrem ÚZIS Č...

Publikační výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Májek O, Ngo O, Hejduk K, Suchánek Š. Prevence a screening kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapeutická revue 2021; 6(3): 334-340. Grega T, Vo...

Rada pro screening kolorektálního karcinomu

pro screening kolorektálního karcinomu... pro screening kolorektálního karcinomu... pro screening kolorektálního karcinomu... pro screening kolorektálního karcinomu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP zajišťuje koordinaci screen...

Epidemiologie a výsledky screeningu kolorektálního karcinomu

a je vyhodnocen dopad pandemie COVID-19 na screening kolorektálního karcinomu. Prezentovány jsou rovněž výsledky z Registru preventivních kolonoskopií, který...


Počet nalezených aktualit: 30

Kolorektální screening

naleznete v sekci Legislativa. Populační screening kolorektálního karcinomu je součástí Doporučení Rady Evropské unie (EU) ze dne 2. prosince 2003 o scree...

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde

Miroslav Zavoral z Rady pro screening kolorektálního karcinomu vyzdvihl vzrůstající počet adenomových polypů, které byly odstraněny při screen...

Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva

prosazení kolonoskopie do amerických směrnic pro screening kolorektálního karcinomu. Na titulní straně tištěné verze deníku The New York Times z 23. února dr. Z...

Kolorektální screening má potenciál zachraňovat životy

vědci znovu potvrdili, že screening kolorektálního karcinomu zachraňuje životy. I pouhý test okultního krvácení do stolice (TOKS) v mnoha př...

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy

a pro jasně definovanou cílovou skupinu. Screening kolorektálního karcinomu je nepochybně běh na dlouhou trať a z čistě ekonomického hlediska se vyplatí až...

Brno jako střed evropské screeningové mapy

screening kolorektálního karcinomu je mimořádnou výzvou pro každý zdravotní systém. Aby byl skutečně funkční, musí... dny kolorektálního karcinomu, screening kolorektálního karcinomu...

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy

lékařů a gastroenterologů. V roce 2014 bylo na screening kolorektálního karcinomu pozváno přes 1,5 milionu osob a téměř 15 % pozvaných se na screeningové vyšetř...

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie

U rizikových jedinců může být navíc zahájen screening kolorektálního karcinomu v dřívějším věku než u běžné populace. Podle potřeby pak lze doporučit častější...

Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu

screening kolorektálního karcinomu, test okultního krvácení do stolice (TOKS), imunochemický test okultního krvá...

Veřejné zdraví v EU: povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných nádorů

karcinomu děložního hrdla v 22 zemích EU a pro screening kolorektálního karcinomu v 20 zemích EU. Ve srovnání se situací před 10 lety, kdy byla publikována první... prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního karcinomu, Evropská ...

Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data

biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screening kolorektálního karcinomu Jedním z nejzávažnějších témat gastroenterologie v současné době je zavedení...

Životní styl ovlivňuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu více než dědičná predispozice

vzniku zhoubných nádorů.“ „V současné době je screening kolorektálního karcinomu u osob s nulovou rodinnou zátěží založen pouze na jejich věku. Přidáme-li infor...

Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

screening kolorektálního karcinomu, preventivní programy, onkologická p...

European Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening

screening kolorektálního karcinomu, preventivní programy, onkologická p...

Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

trávicího traktu probíhá v současnosti pouze screening kolorektálního karcinomu (CRC). Zatímco u tohoto screeningového programu bylo dosaženo v mnoha ev...

Potvrzeno vědci: kolonoskopie zachraňuje životy

screening kolorektálního karcinomu...

Stanovisko IARC ke screeningu kolorektálního karcinomu

screening kolorektálního karcinomu, endoskopie, kolonoskopie, sigmoidoskopie, guajakový test okultního krvácení do...

Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u mladých Evropanů roste o 6 % ročně, varuje nejnovější zpráva

trendu.“ Existují silné důkazy o tom, že screening kolorektálního karcinomu snižuje incidenci i mortalitu tohto zhoubného onemocnění. Většina evropských sc...

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

Mladší věkové skupiny však nepodstupují rutinní screening kolorektálního karcinomu, proto jsou jednotlivé případy tohoto zhoubného nádoru většinou diagno...

Vyšetření střev nemusí být horor

screening kolorektálního karcinomu...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního karcinomu, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onko...

Díky screeningovému programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karcinom

screening kolorektálního karcinomu, kolorektální screening, onkologická pr...

Domácí test na rakovinu? Není problém

screening kolorektálního karcinomu, kolorektální screening, onkologická pr...

Kolorektální karcinom: nové možnosti léčby a důraz na screening

lidí, kteří v letech 2020 a 2021 absolvovali screening kolorektálního karcinomu. „Po velmi slibném rozvoji screeningového programu, který se projevuje úbytkem ...

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

a je vyhodnocen dopad pandemie COVID-19 na screening kolorektálního karcinomu. Prezentovány jsou rovněž výsledky z Registru preventivních kolonoskopií, který... screening kolorektálního karcinomu, Registr preventivních ...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

Májek představil výsledky programů zaměřených na screening kolorektálního karcinomu (KRK). Z nich vyplynulo, že incidence tohoto onemocnění v posledních dvaceti le...

Prevence rakoviny tlustého střeva

Česká televize Podle předsedy komise pro screening kolorektálního karcinomu Štěpána Suchánka je prokázáno, že čím déle pacient čeká na vyšetření, tím menší...

Výzva MZ ČR pro poskytovatele kolorektálního screeningu

vyhlášena za účelem doplnění sítě pracovišť pro screening kolorektálního karcinomu. Požadavky na technické a věcné vybavení pracoviště uchazeče o udělení statu...