Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 4

Prevence a rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku

Prevence a rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a k... Prevence a rizika... Prevence a rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a k... prevence Vzniku kolorektálního karcinomu lze do značné míry předcházet tzv. primární ...

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku

rámci prevence kolorektálního karcinomu se můžete v České republice v současné době setkat se ...

Publikační výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

B, Král N, Májek O, Ngo O, Hejduk K, Suchánek Š. Prevence a screening kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapeutická rev...


Počet nalezených aktualit: 89

Prevence nádorových onemocnění

Prevence nádorových o... prevence si klade za cíl pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci r... krevní tlak, cukrovka a obezita. Sekundární prevence Sekundární prevence je zaměřena na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vy... nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové fa...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

začaly zvát v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ první klienty. Do... kampaní. Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - screeningové programy je spoluf... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

RNDr. Pavel Poc, významný protagonista prevence nádorových onemocnění v EU, který je mimo jiné iniciátorem a spoluautorem Prohl... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

univerzity. Spuštění projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ bylo oznámeno na ... proto připravilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“. Projekt se sklád... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Europacolon vyzývá členské státy EU ke zlepšení nízkých standardů péče

a konečníku, kolorektální screening, onkologická prevence...

Rakovina tlustého střeva je na celosvětovém vzestupu

Umar a Peter Greenwald z Oddělení onkologické prevence amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute) označili ...

Úmrtnost na rakovinu klesá, ale prevence pokulhává

na rakovinu klesá, ale prevence... se tento efekt násobí,“ dodal ještě. „Prevence nádorových onemocnění, podobně jako samotná rakovina, zahrnuje celou řadu rozma... prevence nádorových onemocnění, incidence a mortalita nádorových onemocnění, kolorek...

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

způsobem, jak se vyhnout rakovině, primární prevence: „Výskyt kolorektálního karcinomu lze dramaticky omezit tím, že se lidé budou v...

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

proti rakovině, tělesná aktivita, onkologická prevence, Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní agentura pro výzkum rakov...

Vysoká hladina HDL cholesterolu možná snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva

tohoto zhoubného onemocnění. Osvědčeným způsobem prevence vzniku nádorových onemocnění – včetně rakoviny tlustého střeva – je mj. udržová...

Fatalismus jako životní postoj, který snižuje účast na onkologickém screeningu

doporučení lékařů týkající se onkologické prevence. I když vyšetření nic nestojí, pokrytí je výrazně nižší u...

Kolorektální screening má potenciál zachraňovat životy

je nesrovnatelně účinnější metoda screeningu a prevence kolorektálního karcinomu: lékař nejenže vidí na monitoru vnitřní povrch střeva,...

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti

nejvýznamnějších projektů onkologické prevence a představuje největší centrální databázi vědeckých důkazů o vzájemné spojitost...

Britové doporučují CT kolonografii jako alternativní vyšetřovací metodu k tradiční kolonoskopii

(ta však i nadále zůstává nejúčinnější metodou prevence kolorektálního karcinomu). Dvě studie na toto téma byly právě publikovány v odb...

Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podtypu CRC

CTNNB1 by se mohl stát potenciálním cílem chemoprevence a léčby. Důležitou roli by mohly sehrát i rozsáhlé databáze na populační úrovni...

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies – Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival

především na následující oblasti. Podpora prevence a zdravého životního stylu V České republice došlo v posledních deseti...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

země: opakovaně se ukazuje, že ačkoli prevence funguje, osvětové kampaně samy o sobě nestačí. Významnou roli při snižování exp... rakoviny (IARC), World Cancer Report 2014, prevence nádorových onemocnění, včasná diagnostika, celosvětová onkologická zátěž...

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy

k výměně zkušeností a výsledků v oblasti prevence a screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu, CR... oni jsou pomyslnou vstupní branou do onkologické prevence a pacienti se na ně s důvěrou obracejí v případě zdravotních problémů. Praktičt...

Brno jako střed evropské screeningové mapy

setkávání odborníků, kteří vytvářejí strategie prevence tohoto onemocnění na národní i mezinárodní úrovni. Na Evropských dnech kolorek...

Kampaň proti rakovině

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

jak významnou roli v boji proti rakovině hraje prevence,“ vysvětlil dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Pokud by se všichni evropští o... zdravotnická organizace (WHO), Evropská komise, prevence nádorových o...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

o odhalení příčin vzniku onemocnění a od samotné prevence zhoubných nádorů.“ V uplynulých 50 letech mezinárodního epidemiologického vý...

Nesteroidní protizánětlivé léky pomáhají předcházet vzniku kolorektálního karcinomu, tvrdí americká studie

návrhu lepších léků a efektivnější protinádorové prevence u lidí, kteří mají zvýšené riziko vzniku kolorektálního karcinomu,“ uvedl...

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy

hlavním tématem konference byla problematika prevence a léčby zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, mnoho příspěvků a diskuzí...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p... programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, d...

Odstartovaly nové preventivní programy

plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvl... nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p... programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, d...

Adresné zvaní na prohlídky

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

prevence si už u nás začíná získávat svoji image, říká docent Ladislav Dušek, ředitel Ús... prevence, adresné zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

mohla stát důležitým nástrojem onkologické prevence. Výzkumníci dali dohromady údaje z 12 různých studií, v... střeva, karcinom prsu, karcinom endometria, prevence nádorových o...

Přelomová britská studie detailně popisuje genetické příčiny kolorektálního karcinomu

onemocnění, a tím možná i k novým způsobům jeho prevence. Reference Chubb D, Broderick P, Dobbins SE, et al. Rare disruptive...

Světový den boje proti rakovině: význam tělesné aktivity v prevenci zhoubných nádorů

aktivita není jen účinnou formou prevence vzniku zhoubných nádorů. Přibývá důkazů [2], že tělesná aktivita významně pomáh... aktivita, prevence nádorových onemocnění, Mezinárodní unie proti rakovině (UICC), Světový den boje...

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smy...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

PREVON 2017 – prevence vážných on... nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány byly stávající screeningové programy, jejich vý... karcinomu, preventivní programy, onkologická prevence...

European Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening

Digestive Cancer Days 2017 – prevence a... karcinomu, preventivní programy, onkologická prevence...

Prevence kolorektálního karcinomu: nejnovější aktualizace doporučení pro úpravu životního stylu

Prevence kolorektálního karcinomu: nejnovější aktualizace doporučení pro úpravu životní... karcinom, prevence, faktory životního stylu, celozrnné potraviny, masné výrobky, alkohol, tělesný ...

Rakovina se týká více než půl milionu Čechů, naděje na uzdravení se zvyšuje, náklady rostou

Národní onkologický registr, onkologická prevence, časný záchyt, zhoubné nád...

Na rakovinu tlustého střeva umírá o čtvrtinu méně Čechů než před 10 lety. Prevence se ale lidé stále bojí

umírá o čtvrtinu méně Čechů než před 10 lety. Prevence se ale lidé stále b... karcinom, prevence...

Lidé s pokročilým onemocněním dásní mají vyšší riziko vzniku některých typů zhoubných nádorů

zapotřebí dalšího výzkumu, který ukáže, zda by prevence a léčba periodontitidy mohla snížit incidenci a/nebo mortalitu některých typů z...

Test na rakovinu do schránek. Češi dostanou zkumavky na stolici

karcinom, prevence, test na okultní krvácení (T...

Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

váhu a jak by měla vypadat účinná onkologická prevence... styl, onkologická prevence...

Prevence a léčba závažných gastroenterologických onemocnění v Jihomoravském kraji

Prevence a léčba závažných gastroenterologických onemocnění v Jihomoravském kraji... test okultního krvácení do stolice, TOKS, prevence...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

onkologické zátěže, a že klíčovou roli bude hrát prevence,“ konstatoval dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Chceme-li v celosvětovém měř...

Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje tisíce lidských životů

zvou dopisem své klienty, u kterých vědí, že se prevence neúčastní. Pokud klient nereaguje, jsou pozvánky posílány opakovaně. Adresné zv...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

cervikální screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné ...

Lidé, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu, obdrží test na skryté krvácení zásilkou až domů

testu na okultní krvácení. U osob, které se této prevence neúčastní, probíhá tzv. adresné zvaní občanů. „V praxi to znamená, že zdr...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Díky screeningovému programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karcinom

zamyšlením nad strategickým směřováním v oblasti prevence a časného záchytu onemocnění. Z bohatého odborného programu vybrala autorka ... karcinomu, kolorektální screening, onkologická prevence...

Domácí test na rakovinu? Není problém

karcinomu, kolorektální screening, onkologická prevence...

Kolonoskopie by mohla být zdarma už od 50 let, navrhuje ministerstvo. Včasný screening je totiž nejlepší prevence

ministerstvo. Včasný screening je totiž nejlepší prevence... obrázek: depositphotos.com Prevence je v onkologii úplně nejdůležitější. Pokud odhalíte nádor v raném stádiu nebo s... rakovina tlustého střeva a konečníku, screening, prevence,...

Nestrašme lidi. Virus preventivní boj s rakovinou nepřekazil, míní lékaři

rakovina tlustého střeva a konečníku, prevence...

Ministr Vojtěch: nepodceňujme prevenci

rakovina tlustého střeva a konečníku, prevence...

Nebezpečné odkládání preventivních prohlídek

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Odkládání preventivních kontrol

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prevence rakoviny klesla loni až o čtvrtinu. Pacienti chodí k lékaři pozdě

Prevence rakoviny klesla loni až o čtvrtinu. Pacienti chodí k lékaři pozd... programy, onkologická prevence, zhoubné ...

EU vyráží do boje proti rakovině, národní plán chystá i ČR

prevence, zhoubné nádory, kouření, alk...

Vraťte se k preventivním prohlídkám, apelují lékaři

Lékaři proto teď apelují, aby se lidé na prevence do ordinací vrátili. Celý článek na webu rozh... prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scre...

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scre...

Česko umí bojovat s rakovinou. Ve srovnání skončilo na osmém místě, zaostává ale psychologická péče

nádory, onkologičtí pacienti, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Neodkládejte onkologická vyšetření, nabádá lékař. Bojuje za plošný screening

nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screen... primární prevence a praktických lékařů, kteří by v tomto ohledu měli hrát hlavní roli, je ve zdra... deníku, která se věnovala ekonomice prevence, to 22. července řekl Adam Vojtěch. Celý článek na webu zdrav... nádory plic, onkologická prevence, screeningové ...

Preventivní onkologické prohlídky

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prausová: První varovné signály nádorového onemocnění musí umět každý jako násobilku

samospasitelné. Klíčová je proto i primární prevence a pravidelné návštěvy praktického lékaře, který může zachytit první symptomy on... českého zdravotnictví na téma ekonomika prevence. Celý článek na webu zd... nádory, onkologická prevence, screeningové ...

Lidé kvůli covidu odkládali vyšetření, ztratili čas na boj s rakovinou

nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Češi ignorují prevenci, rakoviny bude přibývat, varuje šéfka onkologů

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Víc lidí s rakovinou přichází pozdě, návštěvu lékaře odkládali kvůli covidu

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Onkologický profil ČR: Úmrtnost máme stále vyšší, než je průměr EU

nádory, incidence, mortalita, onkologická prevence...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

prevence, screeningové programy, mortalita zhoubných n...

Prevence rakoviny tlustého střeva

Prevence rakoviny tlustého ... programy, onkologická prevence, zhoubné nádory, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, k...

Preventivní vyšetření tlustého střeva nebolí

programy, onkologická prevence, zhoubné nádory, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, k...

Preventivní screeningová vyšetření

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prevence onkologických onemocnění

Prevence onkologických ... programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Bezpříznakové období rakoviny tlustého střeva může trvat roky, varuje lékař

karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, prevence...

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Jak se vypořádat s nárůstem nádorů zažívacího traktu?

veřejnosti, zlepšení screeningu a primární prevence. Právě nezdravý životní styl se ukazuje být velmi podstatným rizikovým faktore... kolorektální karcinom, životní styl, onkologická prevence...

Screeningové programy často doslova zachraňují životy

tlustého střeva a konečníku. Právě díky programu prevence došlo k poklesu incidence a mortality na toto onemocnění. ČR se tak ve svě... programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karc...

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené prog... nové cesty jak umožnit pacientům nové formy prevence, za tímto účelem zřídilo Národní screeningové centrum, které na tomto cíli dále... webových stránkách: www.mamo.cz (prevence rakoviny prsu) www.cervix.cz (prevence rakoviny děložního čí... programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, karcinom prs...