Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 6

Rakovina tlustého střeva a konečníku

je to rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)? Naprostou většinu nádorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy, což jsou ná...

Prevence a rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku

je jedním z rizikových faktorů. Kolorektální karcinom většinou vzniká ve věku nad 50 let, výjimkou ale nejsou ani mladší pacien...

Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku

první řadě je třeba si uvědomit, že kolorektální karcinom je léčitelné onemocnění! Proto není třeba propadat beznaději, jakkoliv je zpráv...

Publikační výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

2015; 64(1): 41–46. Tomášek J, Šachlová M. Kolorektální karcinom – screening a novinky v léčbě. Zdravotnictví a medicína 2015; 7–8: 47. Su...

Legislativa, formuláře, doporučené postupy

cancer (odkaz vede na web europa.eu) Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti (Doporučené postupy České ga...

Epidemiologie a výsledky screeningu kolorektálního karcinomu

kolorektálního karcinomu Kolorektální karcinom (CRC) je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých stát...


Počet nalezených aktualit: 102

Preventivní prohlídky kvůli rakovině

prsu, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, screeningové programy, adresné zvan...

Europacolon vyzývá členské státy EU ke zlepšení nízkých standardů péče

kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening, onkologická prev...

Úmrtnost na rakovinu klesá, ale prevence pokulhává

v evropské populaci roste, a v roce 2008 již kolorektální karcinom představoval 13,6 % odhadované onkologické zátěže v Evropě. Je to druhé nejčast... incidence a mortalita nádorových onemocnění, kolorektální karcinom...

Aspirin v nízkých dávkách možná snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva

střeva až o 22 %. Užívání NSAID předtím, než byl kolorektální karcinom diagnostikován, však nemá žádný vliv na přežití pacientů s tímto onemocněním. V...

Stane se ubikvitin D novým markerem kolorektálního karcinomu?

CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Kolorektální karcinom je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti na nádorová onemocnění, a z ...

Abnormální tělesná hmotnost vede k vyšší úmrtnosti pacientek s rakovinou tlustého střeva

u kterých je v pozdějším věku diagnostikován kolorektální karcinom. Vypadá to, že břišní obezita by se mohla stát užitečným indikátorem vyšší úmrt...

Užívání multivitamínů nemá žádný vliv na další osud pacientů s rakovinou tlustého střeva

nijak nesnížili své riziko recidivy či úmrtí na kolorektální karcinom. Vyplývá to z výsledků studie, kterou uskutečnili vědci z Dana-Farber Cancer In...

Stanovení sérových markerů jako alternativní metoda detekce kolorektálního karcinomu?

se stolicí. „Pokud bychom dokázali detekovat kolorektální karcinom stanovením sérových markerů, dalo by se to efektivně využít v kolorektálním scr...

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu

uvedl dr. Christopher Wild, ředitel IARC. Kolorektální karcinom (CRC) představuje závažný zdravotní problém, který se stále prohlubuje. V souča...

Britové se pokoušejí vyvinout DNA test, který odhalí rakovinu tlustého střeva v časném stadiu

buď nezhoubné polypy tlustého střeva nebo kolorektální karcinom. Zjistili přitom, že methylace DNA u dvou genů – označovaných jako SFRP2 a I... DNA, test DNA, polypy tlustého střeva, kolorektální karcinom...

Sekvenace genomu zhoubných nádorů kolorekta

sekvenaci genomu zhoubných nádorů kolorekta. Kolorektální karcinom se ve vyspělých zemích řadí k hlavním příčinám úmrtnosti na nádorová onemocnění...

Fatalismus jako životní postoj, který snižuje účast na onkologickém screeningu

screeningem, kolorektální karcinom, socioekonomický status, ...

Aspirin zřejmě snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu u lidí s Lynchovým syndromem

znám také pod označením hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC) a jehož přenašečem je zhruba jeden člověk z tisíce – souvisí přibližně ... hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC), Lynchův syndrom, kolorektální ka...

Na kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie

kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie... mezi socioekonomickým statusem a úmrtím na kolorektální karcinom se vyskytuje častěji u mužů než u žen. Zároveň byla pozorována souvislost me... status, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom,...

Global Colon Cancer Alliance (GCCA): nově založené sdružení bojující proti kolorektálnímu karcinomu

se, že v roce 2020 bude kolorektální karcinom tvořit 9,7 % všech případů rakoviny diagnostikovaných na celém světě. Tento výv... Colon Cancer Alliance (CCA), EuropaColon, kolorektální karcinom, celosvětová incidence a m...

Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva

vedlo v této skupině k 53% poklesu úmrtnosti na kolorektální karcinom ve srovnání s úmrtností očekávanou v obecné populaci srovnatelné velikosti, věk...

Kalkulátor rizika vzniku CRC může pomoci praktickým lékařům

tlustého střeva (syn.: kolorektální karcinom, CRC), především její pokročilá stadia, mají některé typické příznaky, jako je ... rizika, kolorektální karcinom...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

aktivita, karcinom prsu, rakovina prsu, kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, úmr...

Častější výskyt kolorektálního karcinomu u mužů je dán geneticky

kolorektálního karcinomu nefungují správně. Kolorektální karcinom je třetím nejčastěji se vyskytujícím typem rakoviny ve Velké Británii: každým r... kolorektální karcinom, genetická ...

Vědci vypátrali příčinu rezistence rakoviny tlustého střeva vůči cílené léčbě

tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, rezistence, EGFR, KRAS, cetuximab,...

Kolorektální screening má potenciál zachraňovat životy

tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screening, TOKS, screeningová kolonoskopie, ...

Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku jsou geneticky totožné

51 000 pacientů tomuto onemocnění podlehne. Kolorektální karcinom je v USA čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem u mužů (po nemelanomových nádore... Cancer Genome Atlas, kolorektální karcinom, sekvenace...

Pokles incidence CRC v USA zřejmě souvisí s vyšší mírou využívání kolonoskopie v posledních 10 letech

for Disease Control and Prevention (CDC) je kolorektální karcinom v USA druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Americká onkolo... kolorektální screening, kolorektální karcinom...

Který pacient s pokročilým CRC bude mít prospěch z léčby Avastinem?

tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, bevacizumab,...

Nejdřív chemoterapie, potom operace? Britové testují nový postup léčby CRC

tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, chemoterapie, chirurgická léčba, pa...

Skotští vědci: kolorektální screening odhaluje nádory v časnějším stadiu a s příznivější prognózou

diagnózy onemocnění. Je však známo, že pokud je kolorektální karcinom odhalen ve velmi časném stadiu, šance na přežití je velmi vysoká a více než 90 ...

GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi

% případů úmrtí (viz Pozn.). V roce 2010 byl kolorektální karcinom 19. nejčastější příčinou úmrtí (v roce 1990 byl v témže žebříčku na 21. místě) ...

Budou se nanočástice využívat k časnému odhalení nádorů?

bylo zjištěno, že pomocí nanočástic lze odhalit kolorektální karcinom v časném stadiu. V navazujících studiích bude výzkumný tým zkoumat, zda jsou na...

Britové doporučují CT kolonografii jako alternativní vyšetřovací metodu k tradiční kolonoskopii

buď CTC nebo irigografii. Bylo prokázáno, že kolorektální karcinom a prekancerózní polypy lze účinněji detekovat pomocí CTC ve srovnání s irigogr...

Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podtypu CRC

byl během sledovaného období diagnostikován kolorektální karcinom (CRC) u 2 263 osob. Informace o tom, zda nádor exprimoval CTNNB1, byly k ...

Rodinná anamnéza CRC souvisí s vyšší šanci pacientů na přežití, zjistili britští vědci

tak komplikovanému onemocnění, jakým je kolorektální karcinom. Nyní bude potřeba zjistit, co je příčinou pozorovaného rozdílu v přežití. Stud...

Kolorektální screening v bodě zlomu

kolorektální karcinom v Česku umírají každý rok čtyři tisíce lidí. Jestli je nějaká smrt zbytečná, pa... karcinomu, jež se konaly koncem dubna v Brně. Kolorektální karcinom zpravidla roste pomalu. Předchází mu dlouhá fáze detekovatelných premaligních z...

Nově odhalený podtyp CRC je agresivní a neodpovídá na léčbu cetuximabem

tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom (CRC), receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), anti-EGFR ter...

Ženy-kuřačky mají vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v porovnání s muži

cigarety, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom...

Kolorektální screening opravdu funguje: nové důkazy o tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na kolorektální karcinom

tom, že screeningový program snižuje úmrtnost na kolorektální karcinom... více kolonoskopických vyšetření, se úmrtnost na kolorektální karcinom sníží o 73 % – a u žen je dokonce udáván pokles o 82 %. „Důkazy již nemohou být...

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy

biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Kolorektální karcinom představuje závažný problém prakticky ve všech ekonomicky vyspělých zemích, neb...

Zdravý životní styl snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, potvrdila německá studie

u mužů než u žen. V celosvětovém měřítku je kolorektální karcinom 3. nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a 2. nejčastějším zhoubným nádorem u že... tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, riziko vzniku zhoubného nádoru, onkologická pr...

Nesteroidní protizánětlivé léky pomáhají předcházet vzniku kolorektálního karcinomu, tvrdí americká studie

protizánětlivé léky (NSA), kolorektální karcinom, intestinální kmenové buňky, apo...

Strach lidí z rakoviny má negativní dopad na účast v programu kolorektálního screeningu, zjistili britští vědci

účasti, screeningový program, kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, oba...

Riziko vzniku CRC ve středním věku je dvojnásobně vyšší u mužů, kteří byli v období dospívání obézní

roku 2010 monitorováni, zda se u nich nevyskytl kolorektální karcinom. V době odvodu mělo téměř 12 % branců podváhu, skoro 81 % normální váhu, při... kolorektální karcinom (CRC), obezita, nadváha, systémový zánět, sedimentace eryt...

Zdravý životní styl před diagnózou kolorektálního karcinomu může zlepšit přežití pacientů

byl u 3 292 účastníků této studie diagnostikován kolorektální karcinom. Hlavní autorkou studie je dr. Dora Romaguerová z Imperial College London, k... into Cancer and Nutrition, zdravý životní styl, kolorektální karcinom,...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, karcinom p...

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie

kolorektální karcinom, způsobený zděděnou genetickou mutací, v běžné populaci vyskytuje relativně vzá... onemocnění – tzn. u těch, jimž byl kolorektální karcinom diagnostikován před 50. rokem věku – je incidence hereditárního CRC vyšš... kolorektální karcinom, Lynchův syndrom, familiární adenomatózní polypóza (FAP)...

Odstartovaly nové preventivní programy

karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, karcinom p...

Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní?

maso, masné výrobky, kolorektální karcinom, karcinogenní ...

Mezinárodní studie odhalila čtyři různé typy kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) lze rozdělit na čtyři různá onemocnění, z nichž každé má své typické biol... karcinom prsu, karcinom prostaty, a nyní i kolorektální karcinom – jsou fakticky tvořeny skupinami mnoha vzájemně odlišných onemocnění. Vý... kolorektální karcinom, konsenzuální molekulární podtypy (CMS), personalizovaná léčba, léčebné strateg...

Přirozeně vysoká hladina estrogenů v krvi možná snižuje riziko vzniku CRC u žen

a rizikem vzniku CRC. Ve Velké Británii je kolorektální karcinom čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubného nádoru: každoročně je diagno... kolorektální karcinom, estrogen, estron, pohlavní hormony vázající globulin (SHBG), hormonální subst...

Americká studie poodhalila princip vzniku rezistence mCRC vůči cetuximabu

epidermální růstový faktor (EGFR), metastatický kolorektální karcinom (mCRC), extracelulární metylace, c...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scre...

Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu

rizikové populace vysokou senzitivitu na kolorektální karcinom (CRC). Závěry nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise Anna... prediktivní hodnota) pro adenom, PPV pro kolorektální karcinom a senzitivita iFOBT na detekci CRC. Účast pacientů, kteří zůstali v kohortě ...

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu

kolorektální karcinom, karcinom prsu, pohlavní ...

Přelomová britská studie detailně popisuje genetické příčiny kolorektálního karcinomu

kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, mutace, genetické faktory, rodinná anamn...

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genet... mutace, multigenové testování, kolorektální karcinom...

Rozdíly mezi pravostranným a levostranným kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom (CRC) s pravostrannou lokalizací má jiné klinické a histologické char... kolorektální karcinom, pravostranná lokalizace, levostranná l...

Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data

v souvislosti se zhoubným nádorem 27 050 osob. Kolorektální karcinom pak představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v ČR. Za zhoubnými ... kolorektální karcinom, screeningová koloskopie, test okultního krvácení do stolice, TOK...

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění a bohužel jednou...

Kolorektální screening je v ČR opřen hlavně o praktické lékaře

obrázek: depositphotos.com Mortalita na kolorektální karcinom klesá. I přes tyto pozitivní změny v ČR každoročně umírá 3500 pacientů s tímto ...

Prevence kolorektálního karcinomu: nejnovější aktualizace doporučení pro úpravu životního stylu

neplatí pro zhoubné nádory konečníku. Kolorektální karcinom je celosvětově třetím nejčastějším typem zhoubného nádoru a čtvrtou nejčastějš... kolorektální karcinom, prevence, faktory životního stylu, celozrnné potraviny, masné výrobky, alko...

Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

nádory trávicího traktu, kolorektální karcinom, screening, časná detekce, United European Gastroenterology, European D...

ČR už nemá nejvyšší výskyt nádorů tlustého střeva na světě

nádory tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screening, časná detekce, e...

Užívání antikoncepčních pilulek nezvyšují celkové riziko vzniku rakoviny, naopak před některými typy zhoubných nádorů chrání, tvrdí skotští vědci

karcinom endometria, rakovina děložní sliznice, kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, karcinom ovaria, rakovina vaj...

Kombinovaná analýza zvyšuje přesnost predikce vzniku kolorektálního karcinomu

u příbuzných prvního stupně diagnostikován kolorektální karcinom (CRC), má člověk zvýšené riziko vzniku tohoto zhoubného nádoru. Totéž platí pro... se často domnívají, že familiární kolorektální karcinom souvisí především s genetickou predispozicí,“ uvedl prof. Brenner. „To však pla... kolorektální karcinom, markery genetického rizika, jednonukleotidové polymorfismy, genetická pr...

Test na rakovinu do schránek. Češi dostanou zkumavky na stolici

kolorektální karcinom, prevence, test na okultní krvácení (T...

Prevence a léčba závažných gastroenterologických onemocnění v Jihomoravském kraji

do velmi časných stádií. Úmrtnost na kolorektální karcinom v ČR klesá o desítky procent. Podobně příznivý trend lze sledovat i v Jihomo... kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, screeningová koloskopie, test okultního ...

Stanovisko IARC ke screeningu kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je třetím nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem (ZN) u mužů a druhým nejč... efektivity screeningových vyšetření na kolorektální karcinom, která jsou v současné době dostupná, je prvním krokem k implementaci účinných ...

Existuje souvislost mezi konzumací červeného masa a vznikem zhoubných nádorů tlustého střeva?

jako vodítko nejen lidem, v jejichž rodinách se kolorektální karcinom vyskytl, ale také těm, kteří se soustředí na prevenci tohoto zhoubného onemoc... maso, drůbež, ryby, vegetariánská strava, kolorektální karcinom, zhoubné nádory distálního tračníku, kohortová studie...

Molekulární charakteristika kolorektálního karcinomu a její význam v diagnostice a terapii

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetím nejčastějším onkologickým onemocněním. Přibližně 65... obrázek: depositphotos.com Kolorektální karcinom je důsledkem postupné akumulace genetických a epigenetických aberací v buňce. P... kolorektální karcinom, molekulární charakteristika, diagnostika, t...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

karcinom prsu u žen (druhý nejčastější) a kolorektální karcinom (třetí nejčastější). Karcinom plic je zároveň celosvětově nejčastější příčinou ... GLOBOCAN 2018, karcinom plic, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom prostaty, karcinom...

Konzumace potravin s nízkou výživovou kvalitou je spojena s vyšším rizikem vzniku zhoubného nádoru

případů), karcinom prostaty (6 745 případů) a kolorektální karcinom (5 806 případů). Výzkumníci pak způsobu stravování každého účastníka přiřadili ...

Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u mladých Evropanů roste o 6 % ročně, varuje nejnovější zpráva

stažení Infografika UEG (v angličtině): Kolorektální karcinom u mladých dospělých v evropských zemích ( PDF soubor, 593 kB) ... kolorektální karcinom, incidence, mladí ...

Cvičení zřejmě omezuje růst zhoubných nádorů tlustého střeva

tračníku, kolorektální karcinom, vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT), tělesná aktivita, fyzicky akti...

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom patří v rozvinutých zemích k nejčastějším nádorovým onemocněním. K jeho rozvoji... na pokles incidence, a hlavně mortality na kolorektální karcinom jsou vkládány do screeningového programu. Celý článek na webu Medical Tribu... kolorektální karcinom, screening, dědičné syndromy, fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, be...

Pacienti s kolorektálním karcinomem mají specifický střevní mikrobiom

„K odhalení tzv. ‚mikrobiálního podpisu‘ pro kolorektální karcinom jsme použili robustní analýzu založenou na strojovém učení. Tyto ‚podpisy‘ jsme... kolorektální karcinom, mikrobiom, střevní mikroby, metagenomika, m...

Jaká je souvislost mezi vznikem zhoubných nádorů a lidským mikrobiomem?

onkologický výzkum, kolorektální karcinom...

Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje tisíce lidských životů

tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screeningový program, adresné z...

Mohly by se změny ve střevní mikroflóře někdy v budoucnu uplatnit v časné diagnostice kolorektálního karcinomu?

depositphotos.com „Jsme přesvědčeni o tom, že kolorektální karcinom není jen genetická záležitost, ale že na jeho vzniku se podílí i střevní mikrof... mikroflóra, kolorektální karcinom, adenomatózní polypy, intramukózní karcinomy, metagenomika, met...

Západní Čechy patří dlouhodobě k regionům s nejvyšším výskytem rakoviny slinivky břišní a tlustého střeva

tlustého střeva, kolorektální karcinom, zhoubné nádory slinivky břišní, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj...

Lidé, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu, obdrží test na skryté krvácení zásilkou až domů

obrázek: depositphotos.com Takzvaný kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Ročně je v Česku diagnostikováno přibliž...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

programy zaměřené na karcinom prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního hrdla jsou organizovány ve shodě s mezinárodními doporu...

Díky screeningovému programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karcinom

programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karcinom...

Domácí test na rakovinu? Není problém

zemře každý rok v České republice. ‚‚Kolorektální karcinom je onemocnění tračníku a konečníku a poznáme ho pouze v situaci, kdy je v pokro...

Kolonoskopie by mohla být zdarma už od 50 let, navrhuje ministerstvo. Včasný screening je totiž nejlepší prevence

kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, screening, prevence, kol...

Dušek: Rakovinu tlustého střeva máme predurčenou. Covid léčbu poznamenal

program, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom...

Kolorektální karcinom: nové možnosti léčby a důraz na screening

Kolorektální karcinom: nové možnosti léčby a důraz na scre... tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je druhé nejčastější nádorové onemocnění českých mužů a žen. Každoročně je odh... prognózou. Při včasném záchytu je přitom kolorektální karcinom plně vyléčitelný, podle pětiletého přežití až v 90 procentech případů,“ vysvětl... tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, screeningový ...

Kolonoskopie: Jsou na světě příjemnější věcí, ale může vám zachránit život, říká lékař

kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, pre...

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

KRK vykazují velmi pozitivní trendy, úmrtnost na kolorektální karcinom dlouhodobě klesá, v poslední dekádě sledujeme pokles úmrtnosti o téměř 25 %. Po...

Prevence rakoviny tlustého střeva

nádory, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom,...

Preventivní vyšetření tlustého střeva nebolí

nádory, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom,...

Bezpříznakové období rakoviny tlustého střeva může trvat roky, varuje lékař

tlustého střeva neboli kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v Česku. Každoročně je diagnostikova... Júlia Örhalmiho z Nemocnice Hořovice není. „Sice kolorektální karcinom postihuje většinou starší pacienty nad 60 let a častěji muže. Ale vyskytuje se ... kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, pre...

Jak se vypořádat s nárůstem nádorů zažívacího traktu?

nádory trávicího traktu, kolorektální karcinom, životní styl, onkologická pr...

Screeningové programy často doslova zachraňují životy

programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karcinom...

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, karcinom prsu, karcinom prostaty, karcinom pl...